Nijenstein

Ligging Dit kasteel heeft gelegen aan de Reijersteinseweg ten oosten van Hagestein, gem. Vianen.

Oude afbeelding van het kasteel

Ontstaan De eerste vermelding dateert uit 1359, toen werd de heer van Arkel genoemd als heer van Nijenstein. Hoelang het kasteel er dan al staat is niet bekend.
De naam is mogelijk afgeleid van nieuw (Nijen) stenen (stein) huis.
Geschiedenis Na 1359 is er weinig bekend over de bewoners en/of eigenaren.
In 1448 is er sprake van 'het goed Nijensteyne met de molenwerf en toebehoren' in Hagestein. Er wordt dan echter geen melding gemaakt van een huis of hofstede, dus mogelijk is het kasteel dan al afgebroken, misschien al in 1405 bij de belegering van Hagestein (I).
Bewoners 1359 de heer van Arkel
Huidige doeleinden De plaats waar dit kasteel vermoedelijk gestaan heeft, bestaat nu alleen uit weiland en akkers.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van het terrein waar vroeger het kasteel stond
Bronnen Tekst: Stichting Kastelen lexicon
Afb. 1: Gemeente Vianen
Foto 1: Uit eigen collectie