Nijendal

Ligging Deze buitenplaats stond in Driebergen.

Andere benaming Otra Banda, Outra Banda
Ontstaan Het huis werd in of vlak na 1857 gebouwd.
Geschiedenis J.C. de Joncheere uit Utrecht kocht in 1857 een stuk grond aan de straatweg te Rijsenburg om er een buitenhuis op te zetten. Het huis werd Otra Banda genoemd en is genoemd naar een 18e eeuws stadsdeel van Willemstad op Curašao, waar mevrouw De Joncheere vandaan kwam. 'De Andere Kant' zou het op z'n Nederlands geheten hebben. Een latere bewoner veranderde de naam in Nijendal.
De gemeente Driebergen-Rijsenburg heeft in 1964 de buitenplaats gekocht om een goede ontsluiting te realiseren voor het industrieterrein en sportpark De Woerd. En in 1979 werd het pand gesloopt.
Bewoners 1857 - J.C. de Joncheere
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Heg en Steg