Nieuwerhoek

Ligging De buitenplaats Nieuwerhoek ligt bij Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Zwart-wit foto van het huis

Ontstaan De buitenplaats werd gebouwd in de zeventiende eeuw, door een lid van de familie Van Hoek.
Geschiedenis De familie Hoek bestond uit doopsgezinde Amsterdam kooplieden, die in de omgeving van Loenen meerdere buitenplaatsen liet bouwen om de zomer door te brengen.
Een gedetailleerde afbeelding van het huis vinden we op de 'Nieuwe Kaart van Loenen' uit 1726. Hierop zien we een omgracht huis, met de voorgevel gericht naar de Vecht. Voor de achtergevel bevindt zich het voorplein met een oprijlaan die naar de Straatweg loopt. Later is van de achtergevel de voorgevel gemaakt en andersom. Men kan dit nog zien als men het huis via de hoofdingang binnen gaat. Men loopt dan eerst door een smalle gang, waarna men pas in de ruime hal terecht komt.

In 1710 woonde in het huis Jan van Tarelink, die walvisreder van beroep was. Zijn dochter Cornelia van Tarelink trouwde in 1718 met Frans Balde, die een broer was van Jan sr. Balde, eigenaar van Wallestein. Frans en Cornelia kregen een dochter, Margaretha Cornelia Balde, die in 1748 met haar neef Jan van Tarelink trouwde.

In de loop van de achttiende werd Nieuwerhoek uitgebreid met twee bijgebouwen.
In 1827 koopt W.P. Pook van Baggen de buitenplaats en laat het huis veranderen naar de mode van de tijd. De oorspronkelijke kruiskozijnen worden vervangen door empireramen en het gebouw wordt gepleisterd. In 1830 koopt de heer Pook van Baggen tevens de buitenplaats Ruygenhoff en voegt de grond toe aan Nieuwerhoek.
In het begin van de twintigste eeuw werd het huis uitgebreid met een serre in de vorm van een halve koepel, gevolgd door een keuken.
Nieuwerhoek heeft ook de beschikking over een overtuin, die al op een kaart uit 1710 voorkomt. Van oorsprong vormde dit één geheel met de buitenplaats, maar werd in 1874 gescheiden van de buitenplaats. Waarschijnlijk gebeurde dit door de aanleg van de Amsterdamse Straatweg.
Bewoners - 1710 Adriaan van Hoek Jansz
1710 - 1729 Jan van Tarelinck (koop)
1729 - 1735 Margaretha Witte, weduwe van voorgaande
1735 - 1736 Abraham van Tarelink
1736 - ca 1754 Leonard Lups (koop)
ca 1754 - 1781 Lucas Bols Hermannusz (koop)
1781 - 1799 Sara Sophia Bols, weduwe van voorgaande
1799 - 1800 Lucas Bols Lucasz
1800 - 1805 Martinus Joan Calkoen (koop f. 24900)
1805 - 1807 Johanna Koopman, weduwe van voorgaande
1807 - 1823 Mr. Jacob Walraven, 2e echtgenoot voorgaande
1823 - 1827 Johanna Koopman
1827 - 1837 Willem Pieter Pook van Baggen (koop)
1837 - 1849 Georg Maes (koop f. 52500)
1849 - 1869 Joannis Willem van Reenen (koop)
1869 - 1874 Jacobus Hendricus Cornelis van Reenen
1874 - 1889 Jhr. Mr. Johannes Bernard Strick van Linschoten (koop f. 16600)
1889 - 1892 Ottoline Maria van Notten, weduwe van voorgaande
1892 - 1906 Dirk Pos (koop)
1906 - 1918 Pieter M. Adèr (koop)
1918 - 1920 Johan Willem Hendrik Adèr (neef)
1920 - 1924 Jacobus Hendricus Cornelis van Reenen van Lexmond (koop f. 80000)
1924 - 1931 Jacob Schuit (koop f. 26200)
1931 - 1952 Cornelis de Joncheere (koop f. 34000)
1952 - 1955 Elisabeth van Dijk, weduwe van voorgaande
1955 - 1971 Prof. Dr. Wijnand van Enst, chirurg (koop f. 64000)
1971 - 1975 Greta Louise Boogh, weduwe van voorgaande
1975 Edward Munnig Schmidt, getrouwd met Sally Suzanne Neubauer
Huidige doeleinden Het huis wordt bewoond.
Opengesteld Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk.
Foto's Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Nog een tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Tekening door D. Stoopendaal (in
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, 1972
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Foto 1: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
Afb. 1 en 2: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 3: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948