Nieuw-Hoogerlust

Ligging De buitenplaatst staat aan de Rijksstraatweg nr. 204 in de gemeente Stichtse Vecht.

Afbeelding avn Hoogerlust door J. de Beyer ca 1745

Andere benaming Hoogerlust
Ontstaan De oudste vermelding van het huis Hoogerlust dateert van 1729.
Geschiedenis De naam Hoogerlust komen we voor het eerst tegen in 1729; Jacob Lindenbergh was toen de eigenaar. Deze buitenplaats ligt ten zuiden van Vechtvliet en lag ten noorden van de vroegere buitenplaats Vechtstroom.
De buitenplaats had ook de beschikking over een overtuin, die zich aan de andere zijde van de huidige Rijksstraatweg bevond. Aan de zuidzijde van het gebouw bevinden zich enkele gebouwen, die vroeger uit de stal, het koetshuis en de tuinmanswoning van Hoogerlust bestonden. In 1852 werden deze gekocht door Mevrouw A.H. Duuring-Gildemeester, de eigenaresse van Vechtvliet.

Wanneer de naam Hoogerlust is veranderd in Nieuw-Hoogerlust is niet bekend, mogelijk is voor deze nieuwe naam gekozen tijdens de verbouwing die tussen 1850 en 1875 plaats vond. Deze verbouwing vond plaats, nadat het huis rond 1850 als kostschool had gediend.
Alle sporen uit de 18e eeuw zijn verdwenen tijdens de hierboven genoemde verbouwing. Zowel het exterieur als het interieur werd grootschalig aangepakt. Alle plafonds, deuren, schoorsteenmantels, trappen, de marmeren vloer in de gang op de begane grond en de ramen zijn allemaal 19e eeuws.

In de tuin bevond zich een houten prieel met op een vergulde windvaan de letters N en H. Dit prieel is tijdens de Tweede Wereldoorlog door brand verloren gegaan.
In de vorige eeuw woon de in het huis de heer Molenkamp, die op 95-jarige leeftijd in 1980 overleed. Hij kon veel vertellen over de buitenplaatsen langs de Vecht, ook omdat hij van een aantal van deze buitens eigenaar was geweest.
Bewoners - 1711 Willem Vrancken van der Saal
1711 - 17xx Johan de Haas (koop)
17xx - 1722 Hendrik Block
1722 - 1727 Jacob Lindenbergh (koop)
1727 - 1741 Anna de Burlett, weduwe van voorgaande
1741 - 1763 Hendrik Colonius (koop)
1763 - 1764 Angenieta van Broekhoff, weduwe van voorgande
1764 - 1771 Mr. Gerard van den Burgh (koop f. 6500)
1771 - 1780 Maria de Marees, weduwe van Mr. Nicolaas Tonis (koop f. 10000)
1780 - 1801 Mr. Hendrik Nicolaas Tonis
1801 - 1828 Thomas Bruyn (koop f. 5500)
1828 - 1843 Maria Theresia Hoeman, weduwe van voorgaande en 6 kinderen
1843 - 1846 Lourens Krook (koop f. 3000)
1846 - 1852 Nicolaas Monné, kostschoolhouder te Breukelen
1852 - 1866 Albertine Johanne Marie Gobelius Schadd, getrouwd met E.P. Temminck
1866 - 1888 Erven A.J.M. Temminck-Gobelius Schadd
1888 - 1901 Gemeente Breukelen-Nijenrode (koop f. 6080)
1901 - 1904 Hermann Carl Heinrich Maas (koop f. 4400)
1904 - 1905 Maria Mathilda Biesta
1907 - 19xx Bernard Verbiest
19xx - 1928 Paulus Gerardus Verbiest
1928 - 1980 Jacob Molenkamp, kaaskoopman (koop f. 15000)
1980 - 1982 erven familie Molenkamp
1982 Dr. Jan Willem Gunning, getrouwd met drs. Louisa Johanna Schepers
Huidige doeleinden Het huis is particulier bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Afb. 1: H.J. van Es, De buitenplaats Vechtstroom te Breukelen