Te Nesse

Ligging Ten zuiden van het riviertje de Linschoten, iets ten westen van de huidige rondweg om Linschoten. Het stond tegenover het punt waar de Liefhovendijk op de Noord-Linschotendijk uitkwam.

Tekening van Jan de Beijer uit 1744

Ontstaan Het huis werd omstreeks 1337 gebouwd.
Geschiedenis Het kasteel werd gebouwd door Willem (van de Nes), een broer van burggraaf Hendrik II de Rover van Montfoort. Dit geslacht gaat zich Van de Nes noemen. In 1389 sterft Jan Aalman van de Nes en daarna wordt het kasteel bewoond door rentmeesters.
In 1614 is het kasteel in bezit van de familie Van de Nath; eerst dient het als zomerresidentie, maar vanaf 1640 wordt het permanent bewoond.
De laatste bewoner, Leonard van de Nath verkoopt het aan de Staten van Holland en West-Friesland, maar mag er wel blijven wonen tot zijn dood in 1756. Een jaar later wordt het huis gesloopt en het omliggende terrein afgegraven.
Na de Tweede Wereldoorlog wil de toenmalige eigenaar de stenen van de fundering gebruiken voor het herstel van het Huis te Harmelen. In 1948 wordt er dan door de Monumentenzorg een onderzoek ingesteld. Dan blijkt dat de meeste funderingen verdwenen zijn. Wel kon nog worden vastgesteld dat het kasteel van oorsprong een elfhoekige vorm had.
Bewoners 1337 Willem van de Nes
- 1389 Jan Aalman van de Nes
1614 familie Van de Nath
- 1756 Leonard van de Nath
1756 Staten van Holland en West-Friesland
Huidige doeleinden Achter de boerderij ter plaatse, bevindt zich rechts van de schuur achter de boerderij nog het omgrachte kasteelterrein.
Opengesteld De boerderij en kasteelterrein zijn niet toegankelijk.
Foto's Luchtfoto van het kasteelterrein en boerderij in 1994 Gravure door Hendrik Spilman naar Jan de Beyer (ca 1750) Tekening van het huis in het Ridderhofstedenboek uit ca 1665
Tekening van het huis door L.P. Serrurier ca 1730 Plattegrond van de opgegraven funderingen
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Afb. 1: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Foto 1: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Afb. 3 t/m 5: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966