Neerbeek

Ligging De buitenplaats Neerbeek lag ten noorden van Maarssen; ten oosten van Leeuwenburg en ten zuiden van de verdwenen buitenplaats Hoogevecht. Hierdoor lag deze buitenplaast niet direct aan de Vecht.

Kaartje van de buitenplaatsen langs de Vecht

Andere benaming Neerbeeck, Vreedelust
Ontstaan Het huis is waarschijnlijk niet lang na 1659 gebouwd. In dat jaar verkoopt Joan Huydecoper een kavel met die naam aan een zekere Lockfir (de naam is echter niet goed leesbaar).
Geschiedenis Na 1659 wordt het huis achtereenvolgens eigendom van Bijlevelt (1677), Blom (1680) en Halmael (1682). Neerbeek moet ongeveer even groot geweest zijn als Geesbergen. Dit veronderstellen we door verkoopprijzen met elkaar te vergelijken. In 1726 wordt Neerbeek verkocht voor f. 5800.
In een notariŽle acte uit 1840 staat: eene Heerenhofstede of Buitenplaats thans genaamd Vreedelust, vroeger Neerbeek, bestaande in ene Heerenhuizinge, stalling en koetshuis, druivenkast, koepel en aanlegsteiger aan de Vecht.
In 1841 woont J.H.G. Kenkel in het huis. Deze koopt in 1841 het ernaast gelegen Sluijsoort, dat dan alleen nog uit een schuurtje bestaat. Deze R.K.-familie Kenkel woont er tot 1860. Het gezin bestaat uit vader, moeder en een zoon, twee diensboden en twee tuinlieden. Vader was koopman in ruste.
In 1860 wordt Neerbeek, inclusief Sluisoord, gekocht door Mr. Donker Curtius, advocaat, toen hij in dat jaar tijdelijk op zijn buitenplaats Leeuwenburg verbeelf.
Bewoners - 1659 Joan Huydecoper
1659 een zekere Lockfir (?)
1677 - 1680 Bijlevelt
1680 - 1682 Blom
1682 Halmael
1841 - 1860 J.H.G. Kenkel
1860 Mr. Donker Curtius, advocaat
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden. Het landgoed behoort nu tot Leeuwenburg.
Opengesteld De tuin van Leeuwenburg is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen