Motte-kasteel

Ligging Dit mogelijke motte-kasteel bevindt zich ongeveer 800 m ten zuiden van het gehucht Bavoort in de gemeente Leusden.
Ontstaan Er is niets bekend over het ontstaan van dit motte-kasteel.
Geschiedenis In het landschap bevindt zich een klein verhoging, dat wel "het Veentje" genoemd wordt. Deze verhoging bevindt zich iets ten noorden van Ooyevaarshorst'.
Mogelijk is dit het overblijfsel van een voormalig "Château à Motte", waar verder nog geen onderzoek naar gedaan is.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De verhoging is niet toegankelijk.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995