Montfoort

Ligging Het bewaard gebleven poortgebouw bevindt zich op Kasteelplein 1 in Montfoort.

Foto van het poortgebouw

Ontstaan Het kasteel werd gesticht tussen 1156 en 1178 door bisschop Godfried van Rhenen.
Geschiedenis Dit kasteel werd gebouwd als bescherming van de grens tussen Holland en het Sticht. Het kasteel werd beleend aan Everard van Weder van 1212 tot 1227. Alle bezitters van Montfoort noemden zich burggraaf van Montfoort.
Na verschilllende eigenaren komt het kasteel door toedoen van graaf Floris V in het bezit van Hendrik de Rover. Elect Jan van Nassau wilde het kasteel in pand geven aan Herman van Woerden, maar daar was Floris V het niet mee eens en kwam daarom Hendrik de Rover te hulp. Hoewel Floris V geholpen had, bleef het toch een Stichts leen.
De zoon van Hendrik, Zweder I de Rover van Montfoort, trouwde (uitgehuwelijkt?) met een bastaarddochter van Floris V. Een broer van hem, Roelof geheten, laat het kasteel Heulestein bouwen.
In 1583 gaat het kasteel door vererving over in handen van de familie De Merode. Vanaf die tijd wordt de hoofdburcht niet meer bewoond.
In 1672 wordt de hoofdburcht door de Fransen verwoest. Van het kasteel blijft uiteindelijk alleen het poortgebouw over en de oostelijke vleugel van de voorburcht.
In 1974 koopt de gemeente Montfoort de restanten van het Rijk. In 1984 worden de overblijfselen gerestaureerd, waarbij de 19e eeuwse bebouwing afgebroken wordt. In 1990 wordt door de gemeente Montfoort op het terrein van de voor- en hoofdburcht een gemeentehuis gebouwd.
De in 1991 blootgelegde woontoren wordt tot boven het maaiveld weer opgemetseld.
Bewoners 1212 - 1227 Everard van Weder (van Montfoort)
1236 - 1244 Willem van Montfoort
1244 - 1265 Wouter Willemszn van Montfoort
1265 - 1279 Willem Wouterszn van Montfoort
1280 - 1299 Hendrik I de Rover van Montfoort
1299 - 1331 Zweder I de Rover van Montfoort (zoon)
1331 - 1333 Hendrik II van Montfoort (zoon)
1333 - 1345 Jan I van Montfoort (broer)
1345 - 1375 Zweder II van Montfoort (neef, zoon van Hendrik II)
1375 - 1402 Hendrik III van Montfoort (zoon)
1402 - 1448 Jan II van Montfoort (zoon)
1448 - 1459 Hendrik IV van Montfoort (zoon)
1459 - 1522 Jan of Johan III van Montfoort (zoon), getrouwd met Anna van Lalaing
1522 - 1538 Joost van Montfoort (zoon)
1538 - 1545 Hendrik V van Montfoort (broer)
1545 - 1580 Jan IV van Montfoort (broer)
1580 - 1592 Philippa de Rovere burggravin van Montfoort (zus), getrouwd met Johan Briffeul van Merode
1592 Johan Briffeul van Merode
1592 - 1625 Anna de Merode-Montfoort (dochter), getrouwd met Filips I van Merode-Pietersheim
1625 - 1627 Filips I van Merode-Pietersheim
1627 - 1638 Floris de Merode (zoon), getrouwd met Maria Sidonia van Bronckhorst-Batenburg- Steyn
1638 - 1648 Ferdinand Filips van Merode-Pietersheim (zoon)
1648 Staten van Utrecht
1974 gemeente Montfoort
Huidige doeleinden In het resterende poortgebouw is een restaurant ondergebracht.
Opengesteld Voor de tijden dat het restaurant open, kan men het beste kijken op de eigen homepage van het restaurant. Het eten is erg goed in het restaurant, maar niet voordelig.
Foto's Ansichtskaart van het poortgebouw Ansichtskaart van het poortgebouw Foto van het poortgebouw tijdens de restauratie (1985) Foto van de achterzijde tijdens de restauratie
Foto van het interieur Foto van het interieur Foto van het poortgebouw in 1993 Gravure van het kasteel door A. Rademaker uit 1630 Tekening door Jan de Beyer uit 1746
Tekening uit Merkwaardige Kastelen Tekening door Roelant Roghman (1646/47) van het kasteel Detail van kaart van Montfoort door Jacob van Deventer uit ca 1560 Gravure van Montfoort door Blaeu uit 1649
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 4 t/m 7: Fotodienst Utrecht
Foto 8: Gé van Diest
Afb. 1: Kastelengids van Nederland, 1979 (*)
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966 (*)
Afb. 3: Merkwaardige kastelen in Nederland (*)
Afb. 4: Geschiedenis van de Provincie Utrecht, deel 1
Afb. 5 en 6: Het Utrechts Landschap, natuurlijk hart van Nederland, 1990