Monnikenhof

Ligging Deze buitenplaats heeft bij Vianen gestaan, iets ten zuidoosten van Ameliastein en net ten noorden van Rietkamp.
Andere benaming Munnikkenhof
Ontstaan Monnikenhof werd in Engelse stijl aangelegd door mr. F.A. van Hall.
Geschiedenis In "Advertentien, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam" van 2 januari 1813 wordt Monnikenhof voor 300 gulden per jaar te huur aangeboden. De omschrijving van het huis luidt dan: "eene aangename en voor Zomer- en Winterverblyf [ge]schikte buitenplaats, genaamd het Monnikenhof, gelegen in het beste gedeelte van het Bosch, even buiten Vianen, aan den nieuwen Keizerlyke Straatweg, bestaande in eene ruim en proper betimmerde Heere Huizing, Tuinmanshuis, Stalling, Chineese Tent, vruchtbare Moestuin, Broeijery, fyne Vruchtboomen, Boomgaard, welaangelegd Engelsch Boschje, Goudvischkom, enz.".
Bewoners begin 19e eeuw mr. F.A. van Hall
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. De naam Monnikenhof is nu een woonwijk in Vianen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: internet