Middenhoek

Ligging De buitenplaats ligt langs de Rijksstraatweg, ten noorden van Nieuwersluis, gem. Loenen aan de Vecht, tussen de buitenplaatsen Nieuwerhoek en Vredenhoff.

Gravure van het huis door A. Rademaker uit ca. 1791

Andere benaming Middelhoek
Ontstaan De buitenplaats komt voor het eerst voor op prenten uit 1719.
Geschiedenis In 1719 is Anthony Bierens eigenaar van Middenhoek. Op de hierboven al genoemde prenten zien we een langwerpig huis met een middenrisaliet met boven de voordeur een balkon met vensterdeur. Links en rechts van de voordeur bevinden zich twee ramen.
In 1792 viert de ongetrouwd gebleven Cornelia Bierens haar honderdste verjaardag en ze viert dit in Middenhoek, temidden van haar neven en nichten. Zij liet een zilveren penning slaan om het heugelijke feit te memoreren. Deze is nu in het bezit van een indirekte nakomeling, de Heer Bierens de Haan te Amsterdam.

Bij het huis hoort een grote tuin, met daarin een vierkante theekoepel en bovendien beschikt het huis ook nog over een overtuin.
Het huis blijft in de familie Bierens tot 1837. In 1836 is de buitenplaats in bezit van Abraham Bierens. In dat jaar werd het huis afgebeeld op een litho van P.J. Lutgers. Het huis is inmiddels enorm vergroot: het toenmalige huis werd achterhuis en ook de tuinaanleg werd veranderd in landschapsstijl.
In 1836 koopt Abraham Bierens het ernaast gelegen Vredenhoff erbij. Een half jaar later sterft hij. Zijn weduwe trekt een deel van Vredenhoff bij Middenhoek. Toch zijn beide buitens niet in één hand gebleven.
De theekoepel, die er ook al in 1719 stond, is verdwenen, maar wanneer is niet bekend. Wel werd er in de tweede helft van de 19e eeuw een eenvoudig houten zeshoekig tuinhuis gebouwd, dat in 1988 nog verplaatst werd.
Bewoners 1719 Anthony Bierens
- 1837 familie Bierens
ca 1830 - 1837 Abraham Bierens
1837 weduwe van Abraham Bierens
Huidige doeleinden Het huis wordt particulier bewoond.
Opengesteld Het huis, de tuin en de overtuin zijn niet toegankelijk.
Foto's Tekening van Middenhoek door P.J. Lutgers uit 1836 Nog een tekening van P.J. Lutgers uit 1836 Tekening door D. Stoopendaal (in
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
Afb. 1: Abraham Rademaker, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, verheerlijkt door Honderd Gezichten, 1791
E. Munnig Schmidt, En dit is nou het station van Loenen (Nieuwerhoek), In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap 'Niftarlake' (1976), blz. 7-12
Afb. 2 en 3: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 4: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948