Middelwijk te Soest

Ligging Deze buitenplaats stond aan het Kerkpad te Soest.

Afbeelding van Middelwijk in Soest door J. Ebbenhorst circa 1870

Ontstaan Het huis werd kort na het midden van de 18e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Dit huis Middelwijk was rond het jaar 1800 in het bezit van de dichter en patriot Ambrosius Justus Zubli, die lid was van de (Bataafse) Nationale Vergadering van 1796 tot 1799.
Middelwijk is daarna nog eigendom geweest van verschillende eigenaren. Het huis werd o.a. gekocht door Frans Pieter Muysken, die ook eigenaar was van het huis Bleyendaal.
De schoonzoon van deze Frans Pieter, Jan Coenraad Nachenius, laat de buitenplaats rond 1880 ingrijpend verbouwen en verfraaien.

In de Tweede Wereldoorlog doet het gebouw dienst als distributiekantoor; maar daarna raakt het snel in verval. In 1971 wordt Middelwijk afgebroken en de grond gebruikt voor de bouw van woningen.
Bewoners ca 1800 Ambrosius Justus Zubli
Frans Pieter Muysken
ca 1880 Jan Coenraad Nachenius
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lägers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.
Afb. 1: voorgaand boek