Middelcoop

Ligging Het huis Middelcoop stond tussen de buitenplaatsen Vierhoven en Swanenburgh, langs de Driehoekslaan, in Maarsen-Dorp, gemeente Stichtse Vecht.

Kaart van het gebied rond het Huys op Diependael


Ontstaan Het Middelcoop is tussen 1650 en 1660 ontstaan.
Geschiedenis De Diependaalsedijk is één van de oudste wegen van Maarssen en vormde enkele eeuwen lang een belangrijke verbinding tussen Utrecht en Amsterdam. Tot 1650 was het gebied ten oosten van de Diependaalsedijk dun bevolkt. In 1641 werd Joan Huydecoper Heer van Maarsseveen en gingen de twee gebieden Goudensteijn en Diependaal voortaan Nieuw-Maarseveen heten.
Op een kaart uit 1629 van Baltasar Floris van Berckenrode komen we het huis nog niet tegen.

Het huis wordt in 1653 door Joan Huydecoper, eigenaar van Goudestein, gekocht. In 1662 wordt het huis verkocht aan Pieter Capoen. Bij de verkoop werd vastgelegd, dat er een buitenplaats op gebouwd zou worden.

Verder heb ik geen gegevens over deze buitenplaats.
Bewoners 1653 - 1662 Joan Huydecoper
1662 Pieter Capoen
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Het terrein is nu onderdeel van een fruitteeltbedrijf.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. van Bemmel en A. de Zwart, De geschiedenis van het Huys op Diependael, In: Het Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 5 artikelen (no. 2, 31e jaargang (mei 2004) tot no. 2, 32e jaargang (mei 2005)). Afb. 1: uit bovengenoemde reeks artikelen