Meijenhagen

Ligging De buitenplaats Meijenhagen stond in de zuidoostelijke hoek van de Snippenlaan en de Hertenlaan in De Bilt.
Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1489, maar mogelijk ligt de stichtingsdatum rond 1375. De naam Meijenhagen komt voor het eerst in 1557 voor.
Geschiedenis In 1489 wordt een stuk land met daarop een hofstede en getimmerte via een transportakte eigendom van Gerijt Arnt Schaijensoensdochter, de dochter van Arnt Petersz Schaijensoen. Gerijt is getrouwd met Anthonie Loefsoen. Dit echtpaar schenkt het goed weer aan hun twee zonen Wouter en Aernt.
De twee broers wordt de helft van hun bezit opgedragen aan het klooster Oostbroek. Wouter Anthonisz was getrouwd met een zekere Gheertruijt, maar had waarschijnlijk geen kinderen. Aernt Anthonisz trouwde met een Jacobgen en hadden 2 dochters en 2 zoons. In 1552 zijn beide broers overleden. De jongste zoon woont op de hofstede en verwerft na de dood van zijn ouders van zijn twee zussen en broer hun kindsdeel van de erfenis.
Na de dood van Evert, voor 1559, laat hij alleen onmondige kinderen na en door zijn zwager Dirck Matthijs Hellinck, die getrouwd was met Peternel, wordt de hofstede gekocht. In 1557 had deze Dirck het andere deel van het goed, dat aan Oostbroek was opgedragen, in bezit gekregen, waarmee het goed weer zijn oorspronkelijke grootte heeft terug gekregen.

Na de dood van Dirck Matthijs verkoopt zijn weduwe het goed in 1578 aan Hendrick Jans ter Bruggen. Door zijn dochter Emmichgen wordt Meijenhagen in 1593 verkocht aan Hendrick van Zijll. Gedurende bijna 100 jaar ontbreken dan gegevens over het huis. Er wordt alleen af en toe gesproken over erven Van Zijll.
In 1681 blijkt het goed te behoren tot de boedel van Godefridus Blommert en wordt het door diens curator verkocht aan Paul de la Baije baron de Theill. Na diens dood vererft het op zijn zoon Reinoud, waarna deze het in 1705 verkoopt aan Johan Romond, muntmeester van Utrecht.

Johan Romond is getrouwd geweest met Maria van Oud, die het huis na de dood van haar man in 1716 verkoopt aan Diederik de Leeuw. Deze Diederik is getrouwd geweest met Sara Hinlopen en samen met haar schenkt hij het huis in 1744 aan hun zoon Jacob. Twaalf jaar lang blijft deze Jacob eigenaar, waarna hij het huis verkoopt aan Cornelis van der Hoop.
Cornelis koopt naast Meijenhagen ook nog de Steenen Camer, Jagtlust en de boerderij Oldenbrandenburg. De namen van Meijenhagen en de Steenen Camer wisselt hij om en van Meijenhagen maakt hij ook nog 3 woningen. In 1779 en 1780 verkopen de erfgenamen van Cornelis, twee zoons, alle gronden, huizen en boerderijen, waarbij Meijenhagen, dat nu dus de Steenen Camer heet, aan Jan Hovy, die het in 1797 verkoopt aan Johan Wolters van de Poll, eigenaar van Jagtlust. Door hem wordt opdracht gegeven alle opstallen af te breken. Hiermee eindigt de geschiedenis van dit huis.

Bij graafwerkzaamheden in 1940, voor het maken van een schuilkelder, werd in de grond nog de kelder van het huis en een laat middeleeuwse waterput gevonden. De gebruikte bakstenen hadden een formaat van 32x17x8/9 cm, wat de mogelijkheid niet uitsluit, dat het oudste gebouw al van rond 1375 dateert.
Bij het huis hoorde een boerderij, die tegenover het huis in de zuidwestelijke hoek van de Snippenlaan en de Hertenlaan stond.
Bewoners - 1489 Arnt Petersz
1489 Gerijt Arnt Schaijensoensdochter
- ca 1552 Wouter Anthonisz en Aernt Anthonisz
ca 1552 - ca 1559 Evert Aernts
1559 Dirck Matthijs Hellinck
- 1578 Peternel Aernts, weduwe van Dirck Matthijs Hellinck
1578 Hendrick Jansz ter Bruggen
- 1593 Emmichgen Hendricks ter Bruggen
1593 Hendrick van Zijll
erven Van Zijll
-1681 Godefridus Blommert
1681 Paul de la Baije baron de Theill
- 1705 Reinoud de la Baije baron de Theill
1705 - 1716 Johan Romond
1716 - 1744 Diederik de Leeuw
1744 - 1758 Jacob de Leeuw
1758 - 1779/80 Cornelis van der Hoop
1779/80 - 1797 Jan Hovy
1797 Johan Wolters van de Poll
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Naast de Hertenlaan bevindt zich een rond vijvertje, dat zeer waarschijnlijk de vroegere viskom van het huis is geweest.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995