Meerenburg

Ligging Dit kasteel stond in de polder De Biezen bij Hagestein, gemeente Vianen.
Ontstaan Over het ontstaan van dit kasteel is niets bekend.
Geschiedenis In de 19e eeuw is op het terrein van dit kasteel een geelkoperen zegelplaat gevonden. Deze zegelplaat behoorde toe aan Conrad de 30e Bisschop van Spiers, die in 1057 overleed.
Op de oudste kadastrale kaart wordt dit terrein aangegeven. Dit stuk land wordt Meerenburg in den Eng genoemd en bestond uit een verhoging of 'bol' omringd door een gracht. Op deze verhoging heeft waarschijnlijk een slot of kasteel gestaan, maar hierover is verder niets in de archieven te vinden.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De plaats van het kasteel is niet meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: R.S. Kok, Van bronstijd-boerderij tot lusthof voor Van Brederode. Een verkenning van de archeologie van Vianen, In: De archeologische Kroniek van Utrecht 2002/2003, blz. 27