Marksland

Ligging De buitenplaats Marksland was gelegen aan de Vossegatsedijk (nu Notebomenlaan) binnen de gemeente Utrecht.
Over het vroegere terrein loopt nu de Burgemeester Fockema Andrealaan en de Markstraat vormde de oostelijke begrenzing ervan.

Aquarel van het huis uit 1897 door A. Grolman

Ontstaan Het is niet precies bekend wanneer de buitenplaats ontstaan is. Waarschijnlijk ging het om een 17e eeuws gebouw.
Geschiedenis Over de geschiedenis is niets bekend.
We komen het huis tegen op een kaart uit 1860. Op deze kaart staat het huis aangegeven op de plaats waar de Abstederdijk de Minstroom raakt. Achter het huis lag een park met slingerende paden. Dit duidt op een 19e eeuwse landschapstuin.
Op een aquarel uit 1897 zien we een eenvoudig gepleisterd huis. Waarschijnlijk ging er onder deze pleisterlaag een 17e eeuws gebouw schuil. Aan de hand van deze afbeelding nemen we aan dat het een hoog souterrain en een bel-etage had. Verder was het huis symmetrisch van opzet en had een smalle toegangsdeur.
Na de Tweede Wereldoorlog verkeerde het gebouw in vervallen toestand en moest toen plaats maken voor een geplande aanleg van een oostelijke invalsweg naar Utrecht. Dit plan is echter nooit uitgevoerd, wel was de buitenplaats toen al verdwenen.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Buitens in Utrecht, 1982
Afb. 1: Buitens in Utrecht, 1982