Lubenesse

Ligging Het huis stond in de St. Nicolaasparochie in het zuiden van Utrecht.
Ontstaan De naam Lubenesse komen we voor het eerst in 1400 tegen.
Geschiedenis Het huis Lubenesse stond volgens de kaart van Specht uit 1696 direct ten zuiden van de stad, ter hoogte van de huidige Croeselaan.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995