<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Het Paleis Lofen in Utrecht</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:visited { color: FF0000 } a:v:hover { font-weight: bold } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Paleis Lofen</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <td valign="top" width="160" height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het paleis Lofen lag binnen het castellum van Utrecht aan het Domplein. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/Lofen2.htm')"> <IMG src="fotos2/Lofen2.jpg" alt="Afbeelding van het Paleis zoals het er uitgezien zou kunnen hebben" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het paleis Lofen werd in 1040 gebouwd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het paleis Lofen was een keizerlijk paleis, dat in opdracht van de Duitse Keizer binnen de oude bisschoppelijke burcht <a href="Trecht.htm" target="hoofd1">Trajectum of Trecht</a> gebouwd werd en diende als Middeleeuws stadsverblijf.<br> Zo verbleef keizer Hendrik IV in 1076 in Utrecht en stierf keizer Koenraad II in 1039 en keizer Hendrik V in 1125 binnen de stad Utrecht. Ook keizer Frederik Barbarossa verbleef meerdere malen in Utrecht. Tenslotte verbleef graaf Willem II van Holland tussen 1249 en 1255 meerdere keren in Utrecht. Hij was koning van het Heilige Roomse Rijk en stierf in 1256 in de strijd tegen de Westfriezen. In hoeverre hij nog gebruik kon maken van het Paleis Lofen is mij niet bekend.<br> <br> Door stadsbranden in 1131 en 1253 werd het paleis verwoest. De onderbouw waarop vervolgens drie huizen verrezen, werd toen bestemd tot wijnkelder van het Domkapittel.<br> De naam Lofen is waarschijnlijk afkomstig van een soort balkon (loggia, Laube) dat het paleis ooit gesierd moet hebben.<br> In 1992 opende het caf-restaurant Lofen zijn deuren, op de plaats waar vroeger het paleis gestaan heeft. In de kelders zijn nog de restanten te zien van wat eens de kelders van het paleis waren. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> - 1039 Koenraad II<br> ca 1076 keizer Hendrik IV<br> - 1125 keizer Hendrik V </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Op de plaats van het paleis staat nu een caf-restaurant met dezelfde naam. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het caf-restaurant is toegankelijk om wat te drinken of te eten. Maar er kan ook vergaderd worden. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/Lofen1.htm')"> <IMG src="fotos2/Lofen1.jpg" alt="Foto van een gedeelte van de gevonden funderingen" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Tekst: internetsite van caf/restaurant Lofen (<a href="http://www.lofen.nl" target="new">INFO</a>)<br> J. Romijn, Hart van Nederland, een boek over de stad en de provincie Utrecht, A.W. Bruna & Zoons Uitgeversmij NV te Utrecht, 1950, 504 blz.<br> <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland" target="new">Willem II van Holland</a><br> de heer H. de Lange<br> Afb. 1: Internetsite over <a href="http://www.derode3d.nl/VDM.htm" target="new">Utrecht in 3D</a><br> Foto 1: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht<br> </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>