<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Het kasteel Loenersloot bij Loenersloot</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a:visited { color: 0000FF } a:v:hover { font-weight: bold } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Kasteel Loenersloot</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <td valign="top" width="160" height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Loenersloot ligt op de westoever van de Angstel in Loenersloot, gem. Stichtse Vecht. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow('fotos1/loenersloot.htm')"> <IMG src="fotos1/loenersloot.jpg" alt="Ansichtskaart van het kasteel" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Hoewel de familie Van Loenersloot al in 1156 genoemd wordt, is van het kasteel pas in 1258 sprake. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> In 1490 verkoopt de toenmalige eigenaar Boudewijn van Swieten zijn kasteel aan Anthonis I van Aemstel van Mijnden, die ook al eigenaar is van het <a href="Kronenburg.htm" target="hoofd1">kasteel Kronenburg</a>. Bij het kasteel hoorden de gerechtsheerlijkheid van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop. Na zijn dood wordt hij opgevolgd door zijn zoon Amelis V. De belening van Loenersloot wordt in 1516 herbevestigd. Amelis V schenkt in datzelfde jaar Loenersloot aan zijn jongere broer Jacob. Jacob I van Aemstel van Mijnden noemde zich toen heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa en trouwde met Johanna van Nijenrode, een jongere zus van erfdochter Josina van Nijenrode, die met Willem Turck was getrouwd.<br> Jacob I komt in de geschiedenis voor als hofmeester en raadgever van bisschop Hendrik van Beieren. Door tegenstanders van de bisschop wordt hij spottend bisschop Jacob genoemd. Naast deze functie was hij ook nog hoofd van de Stichtse ridderschap.<br> Jacob I en Johanna krijgen twee zoons: Jacob en Anton. Jacob II trouwt met Filippa Uiteneng, dochter van Amelis Uiteneng en Wilhelma van Doornik, en komt in 1531 en 1537 voor als lid van de ridderschap van Utrecht. In 1534 wordt hij beleend met Loenersloot. Filippa sterft in 1542 en Jacob II in 1544 of niet lang daarna. Loenersloot wordt dan weer beleend aan Jacob I tot zijn dood in 1568, waarna het vererft op Joost I, zoon van Jacob II en Filippa. Joost I en zijn vrouw Wilhelmina van Voorst krijgen twee zoons en drie dochters, die de volwassen leeftijd bereiken.<br> <IMG src="fotos/Loenersloot22_Buchel.jpg" alt="Wapen van Loenersloot" height="80"> <tab><IMG src="fotos/Loenersloot23_Buchel.jpg" alt="Gekleurd wapen van Loenersloot" height="80"> <IMG src="fotos/Loenersloot24_Buchel.jpg" alt="Gekleurd wapen van Loenersloot" height="80"> <IMG src="fotos/Loenersloot25_Buchel.jpg" alt="Gekleurd wapen van Loenersloot" height="80"><br> Hun oudste zoon, Jacob III wordt beleend met Loenersloot en hij trouwt in 1615 met Maria van Sparenwoude. Uit dit huwelijk wordt een zoon geboren, Joost II, die na de dood van zijn vader met Loenersloot wordt beleend. Hij trouwt met Odilia van Wassenaar tot Warmond en uit dit huwelijk komen alleen drie dochters voort. De oudste dochter Maria Johanna van Aemstel van Mijnden erft het kasteel. Zij trouwt in 1679 met Pieter Reinier van Stepradt tot Doddendael en Duistervoorde, waarmee het kasteel in die familie terecht komt.<br> <br> De zoon van het hierboven genoedme echtpaar Diederik Johan erft Loenersloot, maar ook Doddeldael en Ewijk. Bovendien is zijn echtgenote eigenaresse van De Slangenburg. Door het grote aantal kastelen dat deze familie nu ter beschikking heeft, wonen ze niet meer op Loenersloot, maar wordt het verhuurt aan verschillende personen.<br> Uiteindelijk wordt het kasteel in 1766 verkocht aan Hendrik Willem van Hoorn. Dan breekt een slechte tijd aan voor Loenersloot, want Hendrik Willem begint met de sloop van het kasteel. Vier jaar later is hij echter failliet gegaan en verkoopt hij het kasteel aan Andries Jan Strick van Linschoten. Deze Andries Jan verandert Loenersloot in een buitenplaats, waarbij het middeleeuwse uiterlijk grotendeels behouden blijft.<br> De laatste eigenaresse M.F.M. baronesse van Nagell brengt het kasteel onder in een Stichting.<br> Het huidige aanzien van Loenersloot stamt hoofdzakelijk uit de 17e en de 18e eeuw. Alleen de ronde verdedigingstoren stamt uit de 13e eeuw. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> ca 1156 Henricus van Lonerslothe<br> ca 1226 Henricus van Lonerslothe (II)<br> 1258 Dirk Splinter van Lonerslothe<br> ca 1260 Henric van Loenresloet<br> ca 1285 Gijsbrecht van Loenresloet<br> 1326 Henrick van Loenresloet<br> 1339 Gijsbrecht van Loenresloet<br> 1358 Dirck Splinter van Loenresloet<br> na 1358 - 1372 Henrick van Loenresloet<br> 1373 - 1399 Splinter van Loenresloet<br> 1408 - 1434 Elsebee van Loenresloet<br> 1435 - 1454 Boudewijn van Swieten (koop)<br> 1460 - ca 1473 Aernt van Swieten<br> 1476 Dirck van Swieten<br> - 1490 Boudewijn van Swieten<br> 1490 - 1516 Anthonis van Aemstel van Mijnden (koop)<br> 1516 Amelis V van Amstel van Mijnden<br> 1516 - 1534 Jacob I van Aemstel van Mijnden<br> 1534 - ca 1544 Jacob II van Aemstel van Mijnden<br> ca 1544 - 1568 Jacob I van Aemstel van Mijnden<br> 1568 - 1615 Joost I van Aemstel van Mijnden<br> 1616 - ca 1631 Jacob III van Amstel van Mijnden<br> 1633 - 1651 Joost II van Amstel van Mijnden<br> 1658 - ca 1683 Maria Johanna van Amstel van Mijnden<br> 1684 - 1707 Pieter Reinier baron van Stepraedt, getrouwd met voorgaande<br> 1707 - 1743 Diederik Johan baron van Stepraedt<br> 1744 - 1766 Maria Agnes barones van Stepraedt<br> 1767 - 1772 Hendrik Willem van Hoorn (koop)<br> 1772 - 1806 Mr. Andries Jan Strick van Linschoten (koop)<br> 1806 - 1828 Jhr. Mr. Jan Hendrik Strick van Linschoten<br> 1806 - 1843 Geertruid Johanna Antonia Strick van Linschoten<br> 1843 - 1861 Catharina Andrea Geertruid Martini Buys (dochter)<br> 1861 - 1870 Sibilla Paulina Elisabeth Martini Buys<br> 1861 - 1869 Eva Maria Adriana Martini Buys<br> 1870 - 1873 Jhr. Mr. Antoni Adriaan Martini Buys<br> 1873 - 1915 Jhr. Ir. Paulus Hubert Andries Martini Buys<br> 1915 - 1948 Jhr. Antoni Adriaan Martini Buys<br> 1948 Jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria Martini Buys, getrouwd met Reinoud Gerard Steven baron van Nagell<br> 19xx Stichting Utrechtse Kastelen </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het kasteel is bewoond. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het kasteel is niet toegankelijke, maar vanaf de openbare weg wel goed zichtbaar. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow('fotos1/Loenersloot2.htm')"> <IMG src="fotos1/Loenersloot2.jpg" alt="Litho van het kasteel door J.F. Christ (19e eeuw)" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos1/Loenersloot3.htm')"> <IMG src="fotos1/Loenersloot3.jpg" alt="Oude tekening van het kasteel door Jacob Schijnvoet ca 1720" height="80"></a><br> <a href="javascript:newWindow('fotos3/Loenersloot4_1836.htm')"> <IMG src="fotos3/Loenersloot4_1836.jpg" alt="Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos4/Loenersloot5_1730.htm')"> <IMG src="fotos4/Loenersloot5_1730.jpg" alt="Ets van het kasteel door Abraham Rademaker ca 1730" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow('fotos/Loenersloot22_geslachtMijnden.htm')"> <img src="fotos/Loenersloot22_geslachtMijnden.jpg" alt="Kleine stamboom van het geslacht Mijnden" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Tekst: Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht, 1995<br> E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985<br> A.A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, in: Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen (4) 1472 - 1563, jrg 6, nr. 3, 1991, blz. 140 - 155<br> Foto 1: uit eigen collectie <br> Afb. 1: onbekend<br> Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966<br> Afb. 3: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979<br> Afb. 4: HOL1<br> Afb. 5: A.A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>