Kasteel Loenersloot

Ligging Loenersloot ligt op de westoever van de Angstel in Loenersloot, gem. Stichtse Vecht.

Ansichtskaart van het kasteel

Ontstaan Hoewel de familie Van Loenersloot al in 1156 genoemd wordt, is van het kasteel pas in 1258 sprake.
Geschiedenis In 1490 verkoopt de toenmalige eigenaar Boudewijn van Swieten zijn kasteel aan Anthonis I van Aemstel van Mijnden, die ook al eigenaar is van het kasteel Kronenburg. Bij het kasteel hoorden de gerechtsheerlijkheid van Loenersloot, Ter Aa en Oukoop. Na zijn dood wordt hij opgevolgd door zijn zoon Amelis V. De belening van Loenersloot wordt in 1516 herbevestigd. Amelis V schenkt in datzelfde jaar Loenersloot aan zijn jongere broer Jacob. Jacob I van Aemstel van Mijnden noemde zich toen heer van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa en trouwde met Johanna van Nijenrode, een jongere zus van erfdochter Josina van Nijenrode, die met Willem Turck was getrouwd.
Jacob I komt in de geschiedenis voor als hofmeester en raadgever van bisschop Hendrik van Beieren. Door tegenstanders van de bisschop wordt hij spottend bisschop Jacob genoemd. Naast deze functie was hij ook nog hoofd van de Stichtse ridderschap.
Jacob I en Johanna krijgen twee zoons: Jacob en Anton. Jacob II trouwt met Filippa Uiteneng, dochter van Amelis Uiteneng en Wilhelma van Doornik, en komt in 1531 en 1537 voor als lid van de ridderschap van Utrecht. In 1534 wordt hij beleend met Loenersloot. Filippa sterft in 1542 en Jacob II in 1544 of niet lang daarna. Loenersloot wordt dan weer beleend aan Jacob I tot zijn dood in 1568, waarna het vererft op Joost I, zoon van Jacob II en Filippa. Joost I en zijn vrouw Wilhelmina van Voorst krijgen twee zoons en drie dochters, die de volwassen leeftijd bereiken.
Wapen van Loenersloot Gekleurd wapen van Loenersloot Gekleurd wapen van Loenersloot Gekleurd wapen van Loenersloot
Hun oudste zoon, Jacob III wordt beleend met Loenersloot en hij trouwt in 1615 met Maria van Sparenwoude. Uit dit huwelijk wordt een zoon geboren, Joost II, die na de dood van zijn vader met Loenersloot wordt beleend. Hij trouwt met Odilia van Wassenaar tot Warmond en uit dit huwelijk komen alleen drie dochters voort. De oudste dochter Maria Johanna van Aemstel van Mijnden erft het kasteel. Zij trouwt in 1679 met Pieter Reinier van Stepradt tot Doddendael en Duistervoorde, waarmee het kasteel in die familie terecht komt.

De zoon van het hierboven genoedme echtpaar Diederik Johan erft Loenersloot, maar ook Doddeldael en Ewijk. Bovendien is zijn echtgenote eigenaresse van De Slangenburg. Door het grote aantal kastelen dat deze familie nu ter beschikking heeft, wonen ze niet meer op Loenersloot, maar wordt het verhuurt aan verschillende personen.
Uiteindelijk wordt het kasteel in 1766 verkocht aan Hendrik Willem van Hoorn. Dan breekt een slechte tijd aan voor Loenersloot, want Hendrik Willem begint met de sloop van het kasteel. Vier jaar later is hij echter failliet gegaan en verkoopt hij het kasteel aan Andries Jan Strick van Linschoten. Deze Andries Jan verandert Loenersloot in een buitenplaats, waarbij het middeleeuwse uiterlijk grotendeels behouden blijft.
De laatste eigenaresse M.F.M. baronesse van Nagell brengt het kasteel onder in een Stichting.
Het huidige aanzien van Loenersloot stamt hoofdzakelijk uit de 17e en de 18e eeuw. Alleen de ronde verdedigingstoren stamt uit de 13e eeuw.
Bewoners ca 1156 Henricus van Lonerslothe
ca 1226 Henricus van Lonerslothe (II)
1258 Dirk Splinter van Lonerslothe
ca 1260 Henric van Loenresloet
ca 1285 Gijsbrecht van Loenresloet
1326 Henrick van Loenresloet
1339 Gijsbrecht van Loenresloet
1358 Dirck Splinter van Loenresloet
na 1358 - 1372 Henrick van Loenresloet
1373 - 1399 Splinter van Loenresloet
1408 - 1434 Elsebee van Loenresloet
1435 - 1454 Boudewijn van Swieten (koop)
1460 - ca 1473 Aernt van Swieten
1476 Dirck van Swieten
- 1490 Boudewijn van Swieten
1490 - 1516 Anthonis van Aemstel van Mijnden (koop)
1516 Amelis V van Amstel van Mijnden
1516 - 1534 Jacob I van Aemstel van Mijnden
1534 - ca 1544 Jacob II van Aemstel van Mijnden
ca 1544 - 1568 Jacob I van Aemstel van Mijnden
1568 - 1615 Joost I van Aemstel van Mijnden
1616 - ca 1631 Jacob III van Amstel van Mijnden
1633 - 1651 Joost II van Amstel van Mijnden
1658 - ca 1683 Maria Johanna van Amstel van Mijnden
1684 - 1707 Pieter Reinier baron van Stepraedt, getrouwd met voorgaande
1707 - 1743 Diederik Johan baron van Stepraedt
1744 - 1766 Maria Agnes barones van Stepraedt
1767 - 1772 Hendrik Willem van Hoorn (koop)
1772 - 1806 Mr. Andries Jan Strick van Linschoten (koop)
1806 - 1828 Jhr. Mr. Jan Hendrik Strick van Linschoten
1806 - 1843 Geertruid Johanna Antonia Strick van Linschoten
1843 - 1861 Catharina Andrea Geertruid Martini Buys (dochter)
1861 - 1870 Sibilla Paulina Elisabeth Martini Buys
1861 - 1869 Eva Maria Adriana Martini Buys
1870 - 1873 Jhr. Mr. Antoni Adriaan Martini Buys
1873 - 1915 Jhr. Ir. Paulus Hubert Andries Martini Buys
1915 - 1948 Jhr. Antoni Adriaan Martini Buys
1948 Jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria Martini Buys, getrouwd met Reinoud Gerard Steven baron van Nagell
19xx Stichting Utrechtse Kastelen
Huidige doeleinden Het kasteel is geregeld open voor bezichtiging.
Opengesteld Het kasteel is niet toegankelijk, maar vanaf de openbare weg wel goed zichtbaar.
Foto's Litho van het kasteel door J.F. Christ (19e eeuw) Oude tekening van het kasteel door Jacob Schijnvoet ca 1720
Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Ets van het kasteel door Abraham Rademaker ca 1730 Kleine stamboom van het geslacht Mijnden
17e eeuwse tekening door Hessel Gerritz Kopietekeningvan Kasteel Loenersloot van R. Roghman (1646) Tekening van Kasteel Loenersloot door P.J. Lutgers (1858) Tekening van Loenersloot door P.J Lutgers (1869)
Plattegrond van Loenersloot (voor 1767) Huidige plattegrond van Kasteel Loenersloot Prentbriefkaart van Loenersloot van na 1900
Bronnen Tekst: Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht, 1995
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
A.A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel, in: Tijdschrift van de Historische Kring Breukelen (4) 1472 - 1563, jrg 6, nr. 3, 1991, blz. 140 - 155
Foto 1: uit eigen collectie
Afb. 1: onbekend
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 3: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 4: HOL1
Afb. 5: A.A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel
Afb. 6: archief van de heer J. Leemburg
Afb. 7 t/m 12: uit eigen archief