Linschoterpoort

Ligging De Linschoterpoort was n van de stadspoorten van Oudewater.

Oude afbeelding van de Linschoterpoort van Oudewater

Ontstaan De Linschoterpoort werd vr 1533 omgebouwd tot kasteel.
Geschiedenis Het is niet precies bekend wanner de Linschoterpoort verbouwd werd tot kasteel. In de archieven komen we in 1533 tegen, dat het stadsbestuur een verzoek doet aan de landsheer om het slot weer in een stadspoort te veranderen.
Dit werd blijkbaar niet ingewilligd, want pas in 1585 wordt door de baljuw opdracht gegeven het kasteel af te breken.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van de Linschoterpoort is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Oude afbeelding van de Linschoterpoort van Oudewater
Bronnen Tekst: B. Olde Meierink (redactie), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Onder auspicin van de Stichting Utrechtse kastelen, Utrecht, Matrijs, 1995, 596 pag.
Afb. 1 en 2: A.W. den Boer en J. Schouten, Oud-Oudewater, Stichting Waaggebouw, 1965, 232 blz.