Nieuw-Linschoten

Ligging Bij het dorp Linschoten.

Foto van de voorkant van het huis

Ontstaan Het kasteel werd in 1647 gebouwd, met torentjes, waardoor het op een ridderhofstad leek.
Geschiedenis In 1645 vinden we een Johan Strick, die landerijen ten zuiden van Linschoten bezit. Hij laat hier in 1647 het nieuwe huis Linschoten bouwen. Het gebouw had een grondplan van 20 x 9 m en had een kasteelachtige allure door twee hoektorens en een omgrachting. Omstreeks 1720 is het huis aan de achterkant uitgebreid en kreeg daarmee zijn huidige aanzien. En nog weer later werden de vierkante torens verhoogd en voorzien van een spits. Bovendien werd de voorzijde van het huis opgehoogd met een verdieping.
Voor het huis ligt het voorplein, geflankeerd door twee bouwhuizen. Aan de rechterzijde vindt men de zeventiende eeuwse duiventoren, die in 1952 vanaf de grond opnieuw werd opgetrokken. Het toegangshek met siervazen stamt uit de achttiende eeuw en is in Lodewijk XIV-stijl.
Rond 1835 legde Zocher jr. rond het huis een park in landschapsstijl aan. Interessante elementen in deze aanleg zijn de onlangs gerestaureerde ijskelder en de sierlijke gebogen ijzeren opklapbrug.
Het huis is altijd in dezelfde familie gebleven tot het geslacht in mannelijke lijn uitstierf in 1850.
In 1850 erfde Elisabeth barones von Arnim op 16-jarige leeftijd het huis van haar oom Emile van Strick van Linschoten. In 1855 trouwde zij met Friedrich Wilhelm graaf von dem Bussche Ippenburg. Else van Arnim liet op het landgoed een wit gebouwtje plaatsen in Zwitserse chaletstijl, dat ze Elsehof liet noemen.
In 1891 verkoopt zij het huis aan Gerlacus Ribbius Peletier. Deze familie is nog steeds eigenaar van het huis.
Het kasteel is nu wel ondergebracht in een Stichting.
Bewoners 1645 Johan Strick
- 1850 familie Strick van Linschoten
1850 - 1891 Elisabeth barones von Arnim 1891 Gerlacus Ribbius Peletier
Huidige doeleinden Het huis staat al heel lang te koop.
Opengesteld Huis en tuin zijn niet toegankelijk.
Foto's Foto van het huis Foto van de zijkant van het huis Zwartwit foto van het huis Foto van het huis op 8 maart 2010
Foto van het huis op 8 maart 2010 Foto van het huis op 8 maart 2010 Foto van het huis op 8 maart 2010 Foto van het huis op 8 maart 2010 Foto van het huis op 8 maart 2010
Foto van het huis op 8 maart 2010 Oude tekening van onbekende tekenaar Anonieme tekening in O.I. inkt uit ca 1730 Dezelfde afb. als 2, maar dan nu in kleur
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1995
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2 en 5 t/m 11: uit eigen collectie
Foto 3 t/m 4: Peter van der Wielen
Afb. 1: Wandelingen door Nederland
Afb. 2: boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 3: Geschiedenis van de Provincie Utrecht, deel 2