Leijenburg

Ligging Het huis Leijenburg stond op de plek waar nu ongeveer Houtensewetering 7 is gelegen, in de Gemeente Houten.
Ontstaan Het huis is mogelijk zo rond 1340 ontstaan.
Geschiedenis In de 14e eeuw werd rond Herwijnen het kasteel Leijenburg gebouwd door Jan I van Heukelum, waarmee hij zich heer van Leijenburg noemt. Deze familie had banden met de familie Schonauwen, waardoor we in de 14e en 15e eeuw de naam "van Leijenbergh van Schonauwen" regelmatig in genealogische bronnen tegen komen. Hierdoor is het aannemenlijk dat het huis Leijenburg rond 1340 is gebouwd als woning voor een familielid.
Na 1443 komen we de naam Van Leijenbergh van Schonauwen niet meer tegen en op een kaart uit 1628 van Hendricus Hondius staat het huis Leijenburg niet meer aangegeven.

Op de minutenkaart van 1832 is in het uiterste noorden van Schonauwen een boerderij te zien die de naam Leijenburg draagt. Mogelijk is net als bij Kasteel Grijpestein een verdwenen kasteel of versterkt huis opgevolgd door een of meerdere boerderijen die de naam behielden.
In het "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden" van A.J. van der Aa uit 1847 komen we het volgende tegen: "Men treft er in het zuiden der gem. de bouwvallen van het kast. Schonauwen aan, en in het noorden een stukje gronds en eene gracht, waarop vroeger het huis Leijenburg beeft gestaan."
Bewoners famile Van Leijenbergh van Schonauwen
Huidige doeleinden Van een boerderij of gracht is geen sprake meer.
Er staat nu een modern woonhuis.
Opengesteld Huis en terrein zijn niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: website van Oud Houten