Leeuwenhoff


Ligging Deze buitenplaats stond op de hoek van de Driehoekslaan en de Klokjeslaan te Maarssen, naast Peerlenburg. Het terrein liep door tot de Zogwetering.
Andere benamingen Doorn Houck, Dorenbroeck
Ontstaan Het huis is na 1660 gebouwd en heette toen Dorenbroeck.
Geschiedenis Het buiten was nog maar maximaal 12 jaar oud, toen het in 1672 in het rampjaar door de Fransen werd verwoest. Het huis werd daarna weer herbouwd, maar werd toen Leeuwenhoff genoemd.
In 1747/8 wordt het huis bewoond door de "3 juffrouwen Gijsenbier" en is Kornelis van Es tuinman. Ze hadden ook nog twee dienstboden in dienst. Ze woonden 4 tot 5 maanden op Leeuwenhoff en woonden de rest van het jaar in Amsterdam.
Rond 1800 is Masahod de la Mar eigenaar (wonende Amsterdam) en hij verhuurt Leeuwenhoff op 6 maart 1804 aan de gezusters Ferrand.
In 1971 worden de laatste resten, te weten stallen en koesthuis afgebroken.
Bewoners 1747/8 Drie juffrouwen Gijsenbier
ca 1804 Masahod de la Mar
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: T. Fafianie, ea, Maarssen, geschiedenis en architectuur, Kerckebosch, 2007, ISBN 978-90-6720-435-4, 422 blz.
Bulletin van de Historische Kring van Maarssen, no. 1, mei 1986, blz. 2 - 12
Afb. 1: Bulletin van de Historische Kring van Maarssen, no. 1, mei 1986, blz. 2 - 12