Leeuwenburg

Ligging Ligt aan de Langbroekerdijk 39 in Driebergen.

Foto van het kasteel

Andere benamingen Zoudenbalch
Ontstaan De buitenplaats werd gebouwd in 1657.
Geschiedenis Deze buitenplaats werd gebouwd door Christiaan van Vianen in opdracht van de Utrechtse patriciër Gerard Zoudenbalch. Het huis wordt dan naar deze eigenaar Zoudenbalch genoemd. Het blokvormige huis bestond uit drie verdiepingen en was omgracht. Via een stenen brug over de gracht kwam men bij de ingang op de eerste etage.
Tien jaar later, in 1667, koopt Melchior Toussain het huis en verandert de naam in Leeuwenburg. Vijfentwintig jaar later, in 1692, wordt het huis al weer verkocht en wel aan Adriana Bleekman. Zij is getrouwd met George van Ophoven.
Niet veel jaren later vinden we Gideon Boudaan als eigenaar. Waarschijnlijk wordt door hem rond 1700 opdracht gegeven om uitgestrekte tuinen aan te leggen die zich uitstrekten van de Gooyerdijk tot aan de Kromme Rijn.
In 1748 verkoopt Gideon het huis aan Johannes Matthijs Swemmelaar, kanunnik van het kapittel van St. Marie te Utrecht. Swemmelaar is ook eigenaar van Molenstein, verwerft de rechten van de heerlijkheid Hardenbroek en koopt in 1761 ook het huis Walenburg. Bovendien breidt hij Leeuwenburg met enkele dienstgebouwen uit.
Door zijn stiefzoon en erfgenaam, Joachim van Vliet, wordt Leeuwenburg met de heerlijkheid Hardenbroek in 1808 verkocht aan Arnoud Jan van Westrenen, heer van Sterkenburg.
De zoon van Arnoud Jan, Jan Antony Godin van Westrenen, laat het goed in 1854 gesplitst na aan zijn neven Arnoud Jan en Pieter de Beaufort. Later komt Leeuwenburg weer in één hand en komt het huis in zijn geheel in bezit van Jonkheer Pieter de Beaufort. In opdracht van Pieter vindt er in 1859 een grootscheepse verbouwing plaats van Leeuwenburg, die er eigenlijk op neer komt, dat het hele huis herbouwd wordt. Daarbij werd de gracht zo goed als gedempt.
Ook werd in de negentiende eeuw een deel van de tuin veranderd in landschapsstijl, waarbij aan de achterzijde van het huis een vijver werd gegraven.
De familie De Beaufort is tot op de dag van vandaag eigenaar van het landgoed.
Aan de oostzijde van het hoofdgebouw staat in een boomgaard met aangrenzende moestuin een houten duiventoren.
Bewoners 1657 - 1667 Gerard Zoudenbalch
1667 - 1692 Melchior Toussain
1692 Adriana Bleekman, getr. met George van Ophoven
- 1748 Gideon Boudaan
1748 Johannes Matthijs Swemmelaar
- 1808 Joachim van Vliet
1808 Arnoud Jan van Westrenen, heer van Sterkenburg
- 1854 Jan Antony Godin van Westrenen
1854 Arnoud Jan en Pieter de Beaufort
ca 1857 Jonkheer Pieter de Beaufort
- heden familie De Beaufort
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Ansichtskaart van voorzijde van het huis Ansichtskaart van het huis (z/w) Foto van de boerderij behorend bij Leeuwenburg Foto van het huis
Foto van een dienstwoning behorend bij Leeuwenburg Foto van bijgebouwen Oude tekening van L.P. Serrurier (1729)
Bronnen Tekst: internetsite van de Monumentenlijst van Driebergen
Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 4 t/m 7: Gemeente Driebergen
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966