Leeuw en Vecht

Ligging De buitenplaats staat aan de Straatweg, nr. 23, in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan Het huis stamt uit de 17e eeuw. Helaas is dit huis in de 19e eeuw na brand en afbraak vervangen door het huidige huis.
Geschiedenis Dirk van Zinnick, juwelier te Amsterdam, eigenaar en bouwheer van Herteveld, geeft opdracht om Leeuw en Vecht te laten bouwen. Hij was familie van Joan Huydecoper van Goudestein en in navolging van hem bouwt hij deze buitenplaats, om die te gaan verhuren.
De beide buitenplaatsen worden gerfd door Anna van Zinnick, die getrouwd was met Everard Scott. Hun zoon Jacob erft dan Herteveld, terwijl hun dochter Anna Maria Scott Leeuw en Vecht erft. Zij sterft in 1706.
Als volgende eigenaars komen we Aletta Catherina Bicker tegen, die getrouwd was met Johan Raye. Zij woonden op Leeuw en Vecht van 1698 tot 1729, terwijl ze het huis pas in 1706 van haar moeder Anna Maria Scott erfde.

Johan Raye en Aletta Catherina Bicker kregen drie kinderen: Johan, Jacob en Eva. Hun zoon Jacob, die zich Raye Bickker ging noemen, kreeg bekendheid door het schrijven van een bewaard gebleven dagboek, dat hij bijhield van 1732 tot 1772. Hun enige dochter trouwde met Pieter van Loon, die eigenaar was van de buitenplaats Sluisnae in Nieuwersluis (Hier heb ik geen informatie over (KBR)).
Zoals hierboven genoemd stamt het huidige huis uit de 19e eeuw. Het werd toen na een brand herbouwd in opdracht van de heer Visser. Het huis heeft stucplafonds en schoorsteenmantels die uit deze tijd dateren.

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd het huis bewoond door de familie OMaera. De heer Patrick O'Maere was directeur van de BP. De heer Van Gelder uit Amsterdam was persoonlijke chauffeur van de heer O'Maere en zijn vrouw hielp regelmatig in de huishouding en bij grote feesten. Als de familie O'Maere op vakantie ging, soms voor meerdere maanden, werd er door de familie Van Gelder op Leeuw en Vecht gepast. In de er naast gelegen vorrmalige koesthuis woonde in die tijd de familie de Kruijff.

Tussen Herteveld en Leeuw en Vecht staat een boerderij die de naam Klein-Leeuw en Vecht draagt. Deze boerderij was vroeger onderdeel van het landgoed. Het in de 19e eeuw afgebrande huis, zou achter deze boerderij gestaan hebben.
In de tuin vinden we nog een tuinhuis, dat waarschijnlijk uit het einde van de 18e eeuw stamt. Wel werden de ramen in de 19e eeuw vervangen. Dit tuinhuis met een door lood gedekt koepelvormig dak en het negentiende-eeuwse koetshuis zijn allebei tot woning verbouwd. Het koetshuis, de koepel en het huis zijn nu in handen van verschillende eigenaren.
Bewoners 1630 - 1667 Dirk van Zinnick
1667 - 1679 Anna van Zinnick, getrouwd met Everard Scott (vererving)
1679 - 1706 Anna Maria Scott
1706 - 1729 Aletta Catherina Bicker, getrouwd met Johan Raye
1729 Johan Raye Bicker
1729 - 17xx Joseph de Mesa (koop f. 13000)
17xx - 1780 Maria Cornelia van Loon, getrouwd met Gillis Alewijn
1787 - 1831 Anthony Backer (koop)
1831 - 18xx Anthony Backer 19e eeuw de heer Visser
- 1977 G.P. O'Meara
1977 Ir. Jan Plan, getrouwd met Lynn Zeier (koop)
Huidige doeleinden Het huis, het theekoepel en het koetshuis zijn alledrie particulier bewoond.
Opengesteld De drie huizen zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
mevr. S. Smals - van Gelder
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979