Landlust

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Rijksstraatweg nr. 115 te Baambrugge.
Ontstaan Deze buitenplaats is kort na 1700 ontstaan.
Geschiedenis Op een kaart van Gerrit Drogenham uit omstreeks 1700 wordt reeds een boerderij weergegeven, die toebehoorde aan de Heer Schepen Wouter II Valckenier. Hij was een belangrijke ossenweider, die zijn bezit aan landerijen en opstallen in dit gebied geleidelijk vergrootte. Na samenvoeging van deze boerderij met het naastgelegen pand Valk ontstond de buitenplaats Landlust.

Gilles III, zoon van Wouter II, werd eveneens ossenweider en volgde zijn vader op als eigenaar van de buitenplaats. Na zijn overlijden werden zijn zonen mr. Gilles IV en mr Jan Wouter elk voor de helft eigenaar. Beide broers bleven kinderloos en na het overlijden van Gilles IV, liet Jan Wouter in een testament vastleggen dat de buitenplaats moest vererven aan zijn zuster Anna Maria Valckenier, en bij haar overlijden op haar oudste zoon Jan Philippe du Quesne.
In 1796 werd de buitenplaats nagelaten aan zijn broer Gilles du Quesne. Hij splitste deze in 1808 - 1809 op. Het herenhuis werd met een kleine hoeveelheid grond verkocht aan Pieter Nagel. Na zijn overlijden in 1824 ging het bezit over naar zijn weduwe Jacoba Kantelaar. Na haar kinderloos overlijden in 1834 liet zij de buitenplaats na aan haar neven en nichten, die het bezit verkochten.

Het herenhuis werd voor ruim 5.500 gulden verkocht aan Johan David Nicolaas van der Trappen, die het toen reeds bewoonde. Voor 6.000 gulden werd in 1837 Joan Frederik Schaade, koopman uit Amsterdam, de nieuwe eigenaar. Het herenhuis raakte vervolgens in verval en werd afgebroken om plaats te maken voor de huidige boerderij, die de naam van de oude buitenplaats kreeg.
Bewoners - 1707 Wouter II Valckenier
1707 - 1766 Gilles III Valckenier
1766 - 1782 Gilles IV en Jan Wouter Valckenier
1782 - 1785 Jan Wouter Valckenier
1785 - 1789 Anna Maria du Quesne-Valckenier
1789 - 1796 Jean Philippe du Quesne
1796 - 1808 Gillis du Quesne, getrouwd met Johanna Adriana Haack
1809 - 1824 Pieter Nagel, getrouwd met Jacoba Kantelaar
1824 - 1834 Jacoba Kantelaar
1834 - 1837 Johan David Nicolaas van der Trappen
1837 - Joan Frederik Schaade
Huidige doeleinden Op de plaats van deze buitenplaats staat nu een boerderij.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake
Abcoude, Geschiedenis en monumenten