Kraaybeek

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Kraaybeek nr. 41 te Driebergen.Ontstaan Deze buitenplaats ontstond in 1835.
Geschiedenis Al op een kaart uit 1594 werd de ligging van de boerderij aangeduid en een belastinglijst uit 1683 vermeld ene Jochem Tonisse 'onder de Crayen'. De boerenhofstede heette later De Kraai en lag boven de Hoofdstraat, tussen de Loolaan en de Diedrichslaan. Er liep langs de boerderij een beekje, genaamd Kraaibeek.
In 1835 werd de boerderij door de weduwe Van Oosthuyse-de Jongh afgebroken, om daar ter plekke een fraai buitenhuis te laten bouwen. Het werd Kraaybeek genoemd. De omliggende grond werd door achtereenvolgende eigenaren omgevormd en ingericht tot een grote buitenplaats. In 1901 omschreven als "bestaande in een heerenhuizinge met bijgebouw, koetshuis met stalling, orangerie, serres, veestalling, diverse woningen en verdere opstallen, bloem- en moestuinen, wei- en bouwlanden, terreinen van vermaak, waterpartijen, wegen, lanen en houtgewas".

Het landgoed was lange tijd in handen van de familie Diederichs. In 1902 werd het eigendom van jonkheer mr. A.L.J. Melvill van Carnbee. De laatste particuliere bewoner was G.J.A.A. baron van Heemstra.
Aan het einde van de dertiger jaren, tot in 1940 toe, heeft de buitenplaats als een 'koloniehuis' onderdak verschaft aan Joodse kinderen, die door hun Duitse ouders naar het veiliger geachte Nederland waren gestuurd.
De laatste bestemming van het oude huis was die van particulier bejaardenoord. In 1969 legde een felle brand in de winter het in huis in as, 7 bewoners kwamen daarbij om het leven. In 1977 werd een nieuw wooncomplex met 79 zelfstandige seniorenwoningen voltooid.
Van het voormalige landgoed herinneren nog twee stenen palen links en rechts van de inrit aan de Hoofdstraat. Verder staat op het achterterrein nog het koetshuis annex koetsierswoning en een oranjerie. Bij het studiecentrum voor biologische-dynamische landbouw Kraaybeekerhof ligt nog een ijskelder.
Bewoners 1683 Jochem Tonisse
1835 - weduwe Van Oosthuyse-de Jongh
- 1902 familie Diederichs
1902 jkh mr A.L.J. Melvill van Carnbee
- G.J.A.A. baron van Heemstra
Huidige doeleinden Zie de website van Woonoord Kraaybeek
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Heg en Steg