Koppelrust

Ligging Deze buitenplaats stond in Abcoude, achter de woonhuizen aan de Koppeldijk, nrs. 41 en 41B.

Aquarel van Koppelrust uit 1853

Andere benaming De Coppel
Ontstaan Het huis werd tussen 1682 en 1716 gebouwd.
Geschiedenis In 1682 kreeg Henrico Staets, door aankoop van Joost Taets van Amerongen, 6 morgen, genaemt De Coppel, met daarop een huis, dat waarschijnlijk aal meer was dan een boerderij, in eigendom.
In het testament van Theodore George de Pelichy getrouwd met Maria Gerarda Staats werd nog vermeld dat zij in 1720 nog op De Coppel verbleven. Het echtpaar heeft enige jaren op de De Coppel gewoond, getuige het feit dat hun zonen Jean Philippe en Adrianus Gérardus respectievelijk in 1716 en 1719 op de buitenplaats zijn geboren.

In 1723 vond een provisionele boedelscheiding tussen de kinderen van Gérardus plaats. De Coppel is bij die gelegenheid toegescheiden aan Clementia en Geertruyd Staats gezamelijk. Na het overlijden van Geertruyd in 1750 is uiteindelijk in eigendom gegaan van Clementia die al voor 1723 getrouwd was met Theodorus de Jonge.
Na het overlijden van het echtpaar in 1765 kwam de buitenplaats in gedeelde eigendom van Nicolaas Theodorus de Jonge en zijn zus Helena Maria de Jonge. Het volgende jaar werd er een contract afgesloten met Frans van Abswoude, meester timmerman te Abcoude, voor een ingrijpende verbetering en opknapbeurt van de diverse opstallen, de steiger, de schutting, de poort en diverse hekwerken.

De oudste dochter van haar broer, Helena Thecla Elisabeth de Jonge, kreeg in 1793 haar halve eigendom middels een legaat in handen. In 1800 is zij getrouwd met Joseph Antonius Alexander Michael Maria Pizzagalli uit Milaan.
In 1802 werd de buitenplaats door Helena, gezamelijk met haar oom Nicolaas, geveild. Het werd gekocht door Jan Schorrenbergh. In 1810 brengt hij de buitenplaats opnieuw in veiling. De koper is Theodorus Jacobus Cornelis de Jonge.

De buitenplaats werd in 1822 door Theodorus en zijn echtgenote verkocht aan Cornelis de Roon, inspecteur der Registratie en Domeinen in de Provincie Noord-Holland. Hij kon nier erg lang plezier hebben van zijn nieuwe huis, want een jaar later sterft hij, een weduwe, zonder kinderen, achterlatend. In 1826 sterft Anna Boon en het huis vererft op haar zus (en waarschijnlijk nog een tweede familielid, KBR) Catharina Adriana Boon, echtgenote van Jacobus Johannes de Jonge, rustend predikant van de Hervormde Gemeente te Oud Alblas, die ook op de buitenplaats heeft gewoond. In 1844 sterft Jacobus Johannes de Jonge. Na de dood van de heer de Jonge wordt Koppelrust door zijn weduwe en een tweede rechthebbende (dus blijkbaar 2 erfgenamen in 1826, KBR) ter veiling aangeboden.
De kopers zijn twee broers, Joost Brouwer, logementhouder te Abcoude, en Gerrit Brouwer, veehouder in deze plaats. De ene bron zegt dat een maand later het huis verkocht wordt aan Julia Tutein, dat zou dan nog in 1844 zijn, terwijl een andere bron 1846 noemt!
Julia Tutein is weduwe van Willem Hendrik Nolthenius. Ze koopt alleen het huis en de omliggende grond; de landerijen blijven in eigendom van de heren Brouwer.
In de jaren 1855 - 1860 volgden enkele verkopen van het huis elkaar snel op, waarna in 1861 in een notarieele akte werd gesproken over de plattegrond van de afgebroken hofstede.

Van de buitenplaats zijn drie aquarellen bewaard gebleven, die rond 1853 gemaakt werden door J.R. Kemper. Wie zien hierop een huis dat uit twee verdiepingen bestond met een souterrain en vijf trafeeén breed. Via een klein trap kon men op het halfcirkelvormige terras komen, waar vandaan men de hoofdingang kon bereiken. Loodrecht op het huis bevond zich aan de achterzijde een aanbouw van één laag, waaraan het koesthuis en de stalling aansloot. Vanuit het hoofdhuis kwam men via een kleine trap in dit achterhuis, waar zich o.a. de eetkamer bevond.
Bij de drie aquarellen wordt door Pauline Kemper een gedicht geschreven van meer dan 200 regels!

Bewoners - 1723 Theodore George de Pelichy, getrouwd met Maria Gerarda Staats
1723 - 1750 Clementia en Geertruyd Staats
1750 - 1765 Clementia Staats, getrouwd met Theodorus de Jonge
1765 - Nicolaas Theodorus de Jonge en Helena Maria de Jonge
1793 - 1802 Helena Maria de Jonge, getrouwd met Joseph Antonius Alexander Michael Maria Pizzagalli
1802 - 1810 Jan Schorrenbergh
1810 - 1822 Theodorus Jacobus Cornelis de Jonge
1822 - 1823 Cornelis de Roon, getrouwd met Anna Boon
1823 - 1826 Anna Boon, d.v. Martinus Boon en Johanna Salomé van de Kasteele
1826 - 1844 Catharina Adriana Boon, getrouwd met Jacobus Johannes de Jonge, heer van Peursum
1844 Joost Brouwer en Gerrit Brouwer
tussen 1844 en 1846 - Julia Tutein

Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Aquarel van het huis uit 1853 Julia Tutien, eigenaresse vanaf 1846 zoon van eigenaresse Julia Tutien kleinzoon van Julia Tutein in 185 op Koppelrust geboren

Ik hoop binnenkort betere kwaliteit van de 2e aquarel uit 1853 te bemachtigen.
Bronnen Tekst: ir. D.L.H. Slebos, Een Amsterdams geslacht en vijf Abcouse buitenplaatsen, in: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 2002, blz. 104 - 111
A.F. van Goelst Meyer, De Buitenplaats "Koppelrust" te Abcoude, In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1960, blz. 13 - 23