<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De buitenplaats Klein-Drakestein</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:visited { color: FF0000 } a:v:hover { font-weight: bold } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } #info {font-family : verdana; font-size : 10pt } #H { font-family: verdana; font-size : 10pt; color: #0000FF; font-weight: bold } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Klein-Drakestein</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 id="info"> De buitenplaats Klein-Drakestein ligt aan de Kloosterland in Lage-Vuursche. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/KleinDrakestein1_front.htm')"> <IMG src="fotos2/KleinDrakestein1_front.jpg" alt="Foto van de voorkant van het huis" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis dateert van eind achttiende eeuw. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis is in 1780 gebouwd voor de Amsterdamse zusters Van Loon.<br> In de tweede helft van de 19e eeuw was het kasteel eigendom van Jhr. Mr. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, die vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam was, die regelmatig op de buitenplaats verbleef en op 18 mei 1885 op Klein-Drakestein overleed en werd net als meerdere gezinsleden begraven op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente te Lage Vuursche. Naast deze buitenplaats was hij eigenaar van het huis op de Keizersgracht 778 te Amsterdam.<br> Na zijn overlijden werden verschillende spullen uit zijn nalatenschap verkocht, waaronder zilverwerk, een span bruine paarden (f. 900,-), een coup met dekkleed (f. 300,-), een breack met dekkleed (f. 250,-), een Utrechts wagentje (f. 200,-) en een panier (f. 70,-).<br> <br> In de vorige eeuw was het eigendom van Jhr. H.P.J. Bosch van Drakestein, broer van Frederik Lodewijk Bosch van Drakestein, eigenaar van <a href="Drakestein.htm" target="hoofd1">ridderhofstad Drakestein</a>. Deze jonkheer was vanaf 1926 diplomaat in dienst van de Nederlandse overheid. Hij was gezandschapssecretaris in Peking en Praag, in 1939 tijdelijk zaakgelastigde in Bern en in 1940 gezandschapsraad te Berlijn. Daarna van 1944 tot 1947 was hij buitengewoon gezand en gevolmachtigd minister in Moskou, daarna in Athene en Rangoon en tenslotte van 1952 tot 1954 in Addis-Abeba. Hij overleed 26 oktober 1965 op Klein-Drakestein. Niet lang daarna werd het huis door zijn weduwe verkocht.<br> <br> Het huis is vijf ramen breed en heeft twee bouwlagen. Het is geheel in de trant van de buitenplaatsen uit die tijd gebouwd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> 1780 gezusters van Loon<br> - 1885 Jhr. Mr. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel<br> - 1965 Jhr. H.P.J. Bosch van Drakestein </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis is bewoond. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk, maar de voorgevel van het huis is vanaf de openbare weg goed te zien. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/KleinDrakestein2_hek.htm')"> <IMG src="fotos2/KleinDrakestein2_hek.jpg" alt="Foto van het toegangshek" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/KleinDrakestein3.htm')"> <IMG src="fotos2/KleinDrakestein3.jpg" alt="Nog een foto van de buitenplaats" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: Historische Buitenplaatsen in particulier bezit<br> Leeuwarder Courant van 27 oktober 1965<br> De heer J.K. Ploos van Amstel<br> de heer A. de Heus te Heerenveen<br> Foto 1 t/m 3: Peter van der Wielen<br> </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>