De Kershoff

Ligging Dit huis stond in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht.
Ontstaan De oudste vermelding (wanneer er gesproken wordt over een huys) dateert uit 1531.
Geschiedenis Van oorsprong was de Kershoff een boerderij, waarvan de oudste vermelding is van 13-04-1407, als Johan van der Meer beleend wordt 'met een hofstede bij de kerk'. In 1471 is Jacob van Amerongen degene die ermee wordt beleend. Dan pas in 1524 wanneer de pastoor Cornelis Adamsz "de beterschap" (=winst of opbrengst) van de hofstede aan Steven van Zuylen van Nijevelt geeft. (Deze Heer Cornelis was in dat jaar benoemd door de landcommandeur van de Duitse Orde en woonde op een kamer van het Slot te Maerssen).
In 1525 wordt bovengenoemde Steven van Zuylen van Nijevelt beleend met de boerderij en hij verpacht hem aan Dirck Berntsz (1526), daarna aan Hendrik van Heusden (1527), die Heer van Maarssenbroek was van 1481 tot 1540. Hoewel Dirck Berntsz. daarmee geen pachter meer is, blijft hij wel het werk op de hoeve doen.

In 1531 wordt de boerderij aangeduid met "dair het huys mytten berch placht the staen".
Na 1540 wordt Cornelis Gijsbertsz. als pachter vermeld. Hij wordt in 1525 al genoemd als brouwer met een rosmolen. De pacht bedraagt 8 oude schilden en 3 kapoenen.

Na de verkoop van het Huys te Maerssen, verdwijnt de boerderij uit de boeken van de Duitse Orde en is hij in andere bronnen niet teruggevonden.
De Kershoff lag aan wat nu de Kerkweg heet aan de andere zijde dan de kerk, tussen de Parkweg en die kerk. Duidelijk is dat hij bij het kasteeltje hoorde en daarom misschien "de stenen camer" als bijvoegsel heeft gekregen. Maar dit heb ik zelf niet terug gevonden.
Bewoners 1407 Johan van der Meer
1471 Jacob van Amerongen 1524 pastoor Cornelis Adamsz
1525 - 1540 Steven van Zuylen van Nijevelt (belening)
1526 Dirck Berntsz (pachter) 1527 Hendrik van Heusden (pachter)
1540 Cornelis Gijsbertsz. (pachter)
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Witte