Jongerhoek

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Amsterdamsestraatweg (Rijksstraatweg) in Nieuwersluis.
Andere benaming Stichtrust
Ontstaan Deze buitenplaats ontstond tegen het einde van de 17e eeuw.
Geschiedenis Dit buitentje werd eind 17e eeuw gesticht door Anthony II van Hoek. Het vererfde, samen met de buitenplaats Ouderhoek, naar zijn neef Jean de Wolff. In 1726 was het nog in diens bezit. Naar alle waarschijnlijkheid was het buitenhuis van hout gebouwd, wat we langs de Vecht ook tegen komen bij de buitenplaats Slangevegt.
In 1731 verkocht Gerretje Corse Corver het buitentje aan haar buurman Philippus Serrurier. Hij kocht het voor zijn zoon Louis Philippus. In 1746 moest hij een deel van de buitenplaats afstaan aan de uitbreiding van fort Nieuwersluis.

Na het overlijden van Louis Philippus Serrurier in 1801 liet hij het door hem tot Stichtrust herdoopte Jongerhoek, een boerderij aan de Angstel, en een huis in Amsterdam aan de Loenense diaconie na.
Bewoners - 1719 Anthony II van Hoek
1719 Jean de Wolff
- 1731 Gerretje Corse Corver
1731 Philippus Serrurier
- 1801 Louis Philippus Serrurier
Huidige doeleinden Volgens mij is de buitenplaats verdwenen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munnig Schmidt, Bereveld en Serrurier. Een magnifiek buiten aan de vergetelheid ontrukt en daarmee een weinig bekende Loenense tekenaar, L.P. Serrurier, in: Jaarboekje Niftarlake (2002), blz. 26