Jagtlust

Ligging Deze buitenplaats is het huidige gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, in Bilthoven.

Steendruk van het huis door P.J. Lutgers

Andere benamingen Uithof te Nijeveen, Zijlwijk, Jachtlust
Ontstaan Het oudste deel van het huis werd in 1650 gebouwd.
Geschiedenis Van oorsprong hoorde het terrein van Jagtlust tot het grondgebied van het Klooster Oostbroek. In 1573 komen we in de archieven een Cornelis Jansz tegen als eigenaar en bewoner van een "getimmer" op dit terrein, dat dan de Uithof te Nijeveen wordt genoemd. Na de Reformatie wordt het voormalige kloosterbezit in 1641/2 verkocht aan Johan van der Nijpoort. Het is dan 90 morgen groot. Niet lang daarna zal hij begonnen zijn met de bouw van een bescheiden huis, dat nu nog steeds onderdeel is van het bestaande huis. Dit huis had een grondplan van 11 x 12 m en dat komt ongeveer overeenkomt met de breedte van het bestaande bordes. Tot dit grondgebied behoorde niet de boerderij. Daarop woont in 1713 Arien Reijersz, die in dat jaar het eigendom van de erven Van Nijpoort koopt.
In 1726 vindt er een openbare veiling plaats en de buitenplaats komt in bezit van Johan Ciprianus van Ewijck, die getrouwd is met Elisabeth Versijll. Het echtpaar geeft het huis de naam Zijlwijk

In 1762 gaat het huis in andere handen over, als het gekocht wordt door Cornelis van der Hoop, die het laat uitbreiden en vergroten. Vanaf dan wordt het Jachtlust genoemd, wat daarna meestal als Jagtlust wordt geschreven. Na zijn dood verkopen zijn erfgenamen Jagtlust in 1779 aan Glaudine Haasbroek, die getrouwd is met David Hoesch. David sterft in 1796 op Jaglust en een jaar later besluit zijn weduwe het huis publiek te veilen. Johan Wolters van de Poll wordt de koper en heel waarschijnlijk is hij degene, die het huis wit heeft laten pleisteren.
De volgende eigenaar, die het goed op een openbare veiling weet te kopen, is Willem Diemont, die het in 1827 en bijna direct begint met het uitbreiden van het huis. Tijdens de verbouwing in 1828/29 wordt aan de zuidzijde een grote zaal aan het huis toegevoegd en aan de noordzijde eem kegelbaan. Ook wordt door hem veel grond aangekocht, waardor de buitenplaats een grondgebied krijgt van ca 200 ha.

Opnieuw is er dan een openbare veiling waarop het huis wordt aangeboden en de nieuwe eigenaar wordt Jhr. Hendrik van den Bosch. Bij de plannen voor de aanleg van de spoorlijn van Utrecht naar Amersfoort zou het spoor ook over een gedeelte van de grond van Jagtlust lopen. De jonkheer wilde er wel aan meewerken, maar stond er op dat De Bilt de beschikking zou krijgen over een station. Ook vindt hij het huis nog niet groot genoeg en laat ten westen van de kegelbaan nog een grote zaal aanbouwen.
Opnieuw vind er een openbare verkoping plaats in 1882, maar er is geen koper voor het geheel te vinden en daarom besluit men het in delen te verkopen. Het huis met 7 ha grond wordt gekocht door Izaak Theodoor Bennink, die een koffiehuis in Amsterdam heeft. Hij wil van Jagtlust een familiehotel maken, maar dit loopt op een grote mislukking uit. Dan begint hij er een herstellingsoord voor zenuwzieken, zonder eerst de nodige vergunningen af te wachten. Als hij deze niet krijgt, moet hij de inmiddels opgenomen patiënten naar huis sturen.

In 1892 wordt Jagtlust weer verkocht en dan wordt Jan Boissevain de nieuwe eigenaar. hij laat de twee aangebouwde zalen en de kegelbaan afbreken, waarmee het huis zijn aanzien van voor 1829 terug krijgt. Aan het begin van de oprijlaan bevinden zich twee hadstenen palen, met daarop "JAGT" en "LUST". Heel waarschijnlijk heeft deze eigenaar die aan laten brengen.
In 1906 wordt J.H. Verloop die nieuwe eigenaar. Na zijn dood verkoopt zijn weduwe het huis aan de gemeente De Bilt. Door de gemeente wordt aan de noordzijde een conciergewoning aangebouwd en aan de westzijde een trouwzaal. Daarna wordt het huis in gebruik genomen als gemeentehuis.
Tot 1970 bevond zich ten noorden van Jagtlust een boerderij, die de oudste van De Bilt was. In één van de kelders bevindt zich nog een waterput.
Bewoners 1573 Cornelis Jansz
1641/2 Johan van der Nijpoort,br> - familie Van der Nijpoort
1713 - 1726 Arien Reijersz
1726 - 1762 Johan Ciprianus van Ewijck, getrouwd met Elisabeth Versijll
1762 - 1779 Cornelis van der Hoop
1779 - 1797 Glaudine Haasbroek, getrouwd met David Hoesch
1797 - 1827 Johan Wolters van de Poll
1827 - 1843 Willem Diemont
1843 - 1882 Jhr. Hendrik van den Bosch
1882 - 1892 Izaak Theodoor Bennink
1892 - 1906 Jan Boissevain
1906 - 1928 J.H. Verloop
1928 Gemeente De Bilt
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als gemeentehuis.
Opengesteld Het gebouw is niet vrij toegankelijk.
Foto's Tekening van het huis uit ca 1830
Bronnen Tekst: Site van Filoscoop
Historische Kring van De Bilt
J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1: Website van Stichting De Driewerf Afb. 2: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995