Jagenstein

Ligging Het kasteel heeft waarschijnlijk in de buurt van de boerderij Klein Jagenstein of Jagerenstein (Langbroekerdijk A8) gestaan, in de gemeente Langbroek.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1391 genoemd.
Geschiedenis Het kasteel Jagenstein was een leen van de domproost en werd in 1391, toen het in leen was gegeven aan Klaas Goertsz. Pawe, omschreven als: 'een halve hoeve mit den toern die daerop staet'. Het werd in 1426, toen het in leen werd gegeven aan Jan van Bemmel, nader gepreciseerd als 'een thoern ghelegen in nederlangbroeck geheten Jagensteyn'. Uit de omschrijving kan men concluderen dat hier van een woontoren sprake is geweest.
Bewoners 1391 Klaas Goertsz. Pawe
1426 Jan van Bemmel
Huidige doeleinden In de buurt van het vroegere kasteel bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995