Huys tot Zoes

Ligging Dit huis stond in de directe nabijheid van de Oude Kerk te Soest.
Ontstaan We komen een vermelding van dit huis in 1377/78 tegen in een bisschoppelijke rekening.
Geschiedenis In latere bronnen komen we een vermelding tegen van het kasteel van Jacob van Gaasbeek, dat even ten oosten van de Oude Kerk stond. Mogelijk hebben we hier met hetzelfde huis te maken. Enkele jaren voor zijn overlijden in 1459, schenkt Jacob dit kasteel aan de Orde van Sint Salvator. Volgens een sterk gerucht zou deze Jacob in een woedeaanval zijn enige zoon Anton hebben doodgeslagen, omdat hij niet manhaftig genoeg te paard zat.
Deze Orde laat er vervolgens het Birgittenklooster bouwen, dat de naam MariŽnburg krijgt (monasterium beate Marie virginis ad castrum). Nog in de 16e eeuw wordt bij de kloosterkerk van MariŽnburg vermeld, dat deze "gemaect was van des jonckers huys, daer hij op plach te woenen".
Bewoners - ca 1455 Jacob van Gaasbeek
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lšgers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.