Hunthum

Ligging Deze buitenplaats lag op de oostelijke oever van de Vecht tussen Breukelen en Nieuwersluis, tegenover Over-Holland, gemeente Stichtse Vecht.
Ontstaan Ontstaansdatum niet bekend.
Geschiedenis Verder geen gegevens.
Bewoners Mij zijn geen namen bekend.
Huidige doeleinden De plek waar het huis gestaan heeft is nu alleen nog bosgebied.
Het smeedijzeren hek van deze verdwenen buitenplaats Hunthum kan men nog bewonderen bij het kasteeltje Drakesteyn in de Lage Vuursche.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Roland Blijdestijn, Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Provincie Utrecht, 2005, ISBN 9076092400
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk