Huis aan de Oye

Ligging Het huis heeft gelegen aan de noordzijde van IJssel en nabij het huidige industrieterrein van Montfoort.
Ontstaan Het huis aan de Oye komt voor het eerst voor in 1325.
Geschiedenis Een stenen huis aan de Oye werd genoemd in 1325. In dat jaar was het kasteel van Jacob de Vriese en Splinter uten Waarde, maar het werd dat jaar verbeurd verklaard en door de graaf van Holland met 29 morgen land in leen gegeven aan Willem van Eerwaarde.
Lang heeft het huis niet bestaan, want vanaf 1412 komt er een hofstede ter Oye voor, waarop in 1426 een huis wordt vermeld.
Door de geografische aanduiding Oye, die we nu nog tegenkomen in o.a. Oyersluis, weten we dat het huis in de buurt van het huidige industrieterrein van Montfoort gestaan moet hebben.
Bewoners - 1325 Jacob de Vriese en Splinter uten Waarde
1325 Willem van Eerwaarde
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend of de plaats waarop dit kasteel gestaan heeft, nog is aan te wijzen.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995