Huis Ter Schelling

Ligging Aan het einde van de Amstelkade ongeveer op de plaats van het huidige gemaal van de polder De Eerste Bedijking en schuin tegenover de 'Rode Paal' in Amstelhoek bij Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen.

Tekening van het huis door C. Pronk uit 1733

Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in 1667 genoemd.
Geschiedenis In 1667 komen we een zekere Pieter Reynier van der Schelling tegen, die waarschijnlijk de eerste eigenaar was.
Aan het begin van de achttiende eeuw wordt het huis bewoond door Pieter van Anderson, die getrouwd was met een d'Amour.

In 1777 wordt het huis verkocht door Pierre Géraud aan Wilhelm Jacobus Hoff. Het huis omvat dan onder meer een tuin, beplantingen en een theekoepel en moet een aanzienlijk huis zijn geweest. Er zijn verschillende kunstenaars geweest, die een tekening of ets van het huis maakte. Eén daarvan werd gemaakt door Cornelis Pronk in 1733.
Het Huis Ter Schelling was omringd door een gracht en bezat een tuin in Engelse Stijl: gazons, slingerpaden en een bruggetje over een slingerend slootje.
Het huis Ter Schelling werd waarschijnlij aan het begin van de 19e euw gesloopt.
Bewoners 1667 Pieter Reynier van der Schelling
eerste helft 18e eeuw Pieter van Anderson
- 1777 Pierre Géraud
1777 Wilhelm Jacobus Hoff
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Het huis stond op het uitspringende vierkante stuk grond, waarop nu een gemaal en enkele huizen staan.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: "De Ronde Venen, geschiedenis en architectuur". Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 2001
Foto 1: "De Ronde Venen, geschiedenis en architectuur". Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 2001