Huis van Gysbert van Zuylen

Ligging Dit huis heeft ten zuiden van de Langbroeker Wetering gestaan. De informatie over dit huis is echter heel summier en onduidelijk.
Ontstaan Het Huis van Gijsbert van Zuylen wordt voor het eerst genoemd in 1262.
Geschiedenis In de lijst van Gelderse lenen in het Nedersticht uit 1270 wordt behalve Zuilenburg nog een huis aan de Rijnzijde van de Langbroekerwetering genoemd, dat aan Gijsbert van Zuilen toebehoort (duos mansos cum domo). Naast dit huis was Gijsbert ook eigenaar van Zuilenburg. Beide huizen worden in dat jaar in allodium overgedragen aan de graaf van Gelre.
Acht jaar eerder komen via een acte gedateerd op 26 februari 1262 de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre overeen dat laatstgenoemde het 'castrum Langebruch behouden mag of het geld dat hij ervoor uitgegeven heeft terug krijgt'. Daarmee zal Zuilenburg bedoeld zijn.
In een acte van 28 januari 1279 wordt 'mansionem domini suederi de Sulen' genoemd. Hiermee wordt waarschijnlijk één van beide huizen bedoeld.
Verder wordt het Huis van Gysbert van Zuylen niet meer in de archieven genoemd.
Bewoners 1262 - 1279 Gijsbert van Zuylen
Huidige doeleinden Van het huis is tot nu toe niets meer terug gevonden.
Opengesteld
Foto's Er zijn waarschijnlijk nooit afbeeldingen van dit huis gemaakt.
Bronnen Tekst: Prof. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, De Walburg Pers, 1983