Horst

Ligging Dit huis stond in Leusden.
Ontstaan Het huis zou voor het eerst in de archieven voorkomen in 1340.
Geschiedenis In een 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden wordt het huis Horst genoemd, samen met nog 4 andere huizen in Leusden: Heeze, Hoekhorst, Rumelaar en Backevoort.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De plaats van het huis is niet aanwijsbaar.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995