Hoogevecht

Ligging De buitenplaats Hoogevecht lag ten noorden van Maarssen langs het Zandpad tussen de verdwenen buitenplaats Otterspoor en de buitenplaats Leeuwenburg

Foto van het bewaard gebleven toegangshek op 2 januari 2004

Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert van 1660.
Geschiedenis Van oorsprong had de buitenplaats Hoogevecht een schitterende tuin in Franse stijl uit de 16e en de 17e eeuw. Deze werd in de loop van de 18e eeuw omgezet in een Engelse landschapstuin.
In de 18e eeuw is het huis in bezit van de heer Sweers en in 1791 van Johanna Clara Sweers.
Rond 1830 werd het huis afgebroken.
Daarna werd er op het terrein een nieuw huis gebouwd. Voor de ingang van het terrein staat een toegangshek, dat bij de buitenplaats Otterspoor hoorde.
Er is een gedicht bewaard gebleven van Claas Bruin over de tuin, voordat deze veranderd werd in een landschapstuin:

Elke Hof Verdient Bijzondere Lof:

O Hooge-Vecht! Ik moet u roemen:
Wat vind ik niet al rijke stof,
Om U een Paradijs te noemen,
Waarin heer Sweerts zijn rust en vreugd
Steeds vind, na de afgesloofde pligten;
Hier wordt de droefheid zelf verheugt,
O welk een reeks van keur gezichten!
'k Zie Kom, Terras en Kabinet,
'k Zie Wond'ren, waar 'k mijn voeten zet.
Bewoners 18e eeuw: de heer Sweerts ca 1791 Johanna Clara Sweers
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden. Op het vroegere terrein staat nu een woonhuis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Oude foto van het bewaard gebleven toegangshek Oude afbeelding van de Franse tuin
Nog een afbeelding van de vroegere Franse tuin Kaartje van de buitenplaatsen langs de Vecht Gravure van de achterzijde van het huis door A. Rademaker (ca. 1791) Tekening door D. Stoopendaal (in
Bronnen Tekst: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Bulletin van de Historische Kring van Maarssen, no. 1, mei 1986, blz. 2 - 12
Foto 1: Uit eigen collectie
Foto 2: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 1 t/m 3: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 4: Abraham Rademaker, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, verheerlijkt door Honderd Gezichten, 1791
Afb. 5: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948