Hoog Beek en Royen

Ligging De buitenplaats Hoog Beek en Royen ligt aan de Driebergseweg nr. 1 in Zeist.

Ansichtskaart van het huis

Ontstaan De buitenplaats werd in de jaren 20 van de 19e eeuw gebouwd, nadat de uitgebreide gronden van Beek en Royen in 1818 waren verkaveld. Er werd een tuin aangelegd door J.D. Zocher.
Geschiedenis In 1818 wordt het landgoed Beek en Royen gesplitst. Een deel van de grond wordt gekocht door mr. C.W. Wijborgh, die de grond 4 jaar later weer verkoopt aan de Evangelisch Lutherse Gemeente te Berbice.
Waarschijnlijk heeft deze gemeente de grond al weer heel snel verkocht, want in 1824 vinden we in de archieven de rijke bankier Albert Voombergh als eigenaar. In dat jaar laat hij er een huis bouwen: een voornaam wit huis.

In 1830 wordt deze Albert ook eigenaar van het naastgelegen Beek en Royen, terwijl na zijn dood een deel van het landgoed gerfd wordt door zijn dochter, dat enkele jaren later de buitenplaats Pavia
In 1954 wordt het huis gekocht door de Gemeente Zeist voor Burgemeester Korthals Altes.
In het park, dat is aangelegd door Zocher, zijn typische Engelse landschapsstijlelementen te vinden zoals slingerende waterpartijen, boomgroepen en gebogen paden.
Bewoners 1818 - 1822 mr. C.W. Wijborgh
1822 - 1824 Evangelisch Lutherse Gemeente te Berbice
1824 - 1851 mr. Albert Voombergh
1954 Gemeente Zeist
Huidige doeleinden Hoog Beek en Rooyen is tegenwoordig in gebruik is als bank. F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft hierin haar Zeistse vestiging.
Opengesteld Het gebouw is niet vrij toegankelijk.
Foto's Oude prentbriefkaart van het huis uit 1930 Oude tekening van het huis (waarschijnlijk 19e eeuw)
Bronnen Tekst: Zeist, groei en bouw, 1984
Peter de la Mar
NMC Zeist, Regionaal Centrum voor natuur- en milieucommunicatie, Een wandeling over het landgoed Hoog Beek en Royen, 2002
Foto 1: Uit eigen collectie
Foto 2: Peter de la Mar
Afb. 1: Het Utrechts Landschap, natuurlijk hart van Nederland, 1990