Honthorst

Ligging Het kasteel Honthorst heeft aan de westkant van Woerden gestaan.
Ontstaan Er is veel onzekerheid over dit kasteel. Mogelijk werd het in de 12e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Het huis Honthorst wordt door sommige historici als de voorloper van het huidige kasteel in Woerden gezien. Het zou aan de westkant van de stad, ter hoogte van het huidige Kerkplein, gestaan hebben.
Misschien is de toren van de Petruskerk in oorsprong wel de toren van die burcht. Sommige historici stellen het huis Honthorst gelijk aan het eerste kasteel van Woerden, dat in 1159 door bisschop Godfried van Rhenen gebouwd is. Het huidige kasteel zou aan het begin van de 15e eeuw deels gebouwd zijn met oude stenen van het huis Honthorst.
Archeologische vondsten hebben deze theorie echter nog niet aannemelijk gemaakt.

Tenslotte komen we ook nog de naam 'huis op 's-Gravensloot' tegen. Er is hier sprake van een huis en hofstede, dat in bezit was van Ridder Traveys heer Vriesensone van der Mie. Hij hield het in leen van de heren van de Lek. Omdat deze ridder geen wettige kinderen had, zie ook het kasteel Rijneveld, vermaakte hij een deel van zijn goederen aan zijn zus jonkvrouwe Ermgart en haar zoon Arend van Honthorst. Omdat later over de Honthorstse goederen gesproken wordt, zou het heel goed kunnen dat met het 'huis op 's-Gravensloot' kasteel Honthorst bedoeld wordt.
Het kasteel Honthorst kan dan niet hetzelfde kasteel als het eerste kasteel van Woerden geweest zijn, omdat Ridder Traveys in 1346 het kasteel Woerden koopt van Margaretha van Holland, getrouwd met hertog Lodewijk van Beieren.
Bewoners Namen van bewoners zijn mij niet bekend.
Huidige doeleinden Van het kasteel Honthorst is niets meer terug te vinden.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Stadsarchief Woerden
N. Plomp, Woerden 600 jaar stad, Stichts-Hollandse Bijdragen, 1972