Hof ter Weyde

Ligging Tussen Utrecht en Vleuten, Hof ter Weydeweg 30, ten noorden van de spoorlijn van Utrecht naar Woerden, ongeveer 5 km buiten Utrecht aan de Vleutensewetering. Deze was vroeger een aftakking van de Rijn.

Gravure van het huis door Hendrik Spilman (ca 1750)

Ontstaan Het jaar waarin het jachthuis gebouwd is, is niet bekend. Hoewel het goed al in 1310 in de bronnen voorkomt, wordt het huis pas aan het einde van de 16e eeuw genoemd wanneer er in een akte sprake is van 'de Hof ter Weyde die ettelijke jaren geleden gebouwd is'. Het zou als jachtslotvan de bisschoppen van Utrecht hebben gediend. Mogelijk werd het al rond 1464 gebouwd.
Het jachthuis heeft zijn naam te danken aan de naam Stadsweide, zoals dit gebied in de Middeleeuwen heette.
Geschiedenis Dit huis, waarvan meerdere afbeeldingen bekend zijn, is een jachthuis geweest van de Johannieters te Utrecht. Na de reformatie kwam het in beheer van de Staten van Utrecht, hoewel het bij het Catharijnegasthuis (Johannieterklooster) bleef behoren. Door financiële problemen van het Catharijnegasthuis, werd in 1656 begonnen met de verkoop van de bezittingen. Pas in 1741 werd de Hof ter Weyde als laatst overgebleven bezit geprivatiseerd.
Op een tekening van Jan de Beijer zien we het huis afgebeeld met twee hoofdvleugels, waarvan de hoogste was voorzien van trapgevels. De woonvleugels telden twee verdiepingen met aan de oostzijde een uitbouw met een huiskapel. Deze kapel was voorzien van gotische ramen. Aan de westzijde bevond zich een hoge toren, voorzien van een uivormige spits. Naast deze toren bevond zich nog een zijvleugel. Ook beschikte het complex over een poorttoren, die in de 18e eeuw al niet meer dan een ruïne was.
Tussen 1750 en 1766 werden de hoofdvleugel, de kapel, de hoge toren en de restanten van het poortgebouw afgebroken. Alleen de zijvleugel (waarschijnlijk 17e eeuws) bleef bestaan, die uitgebouwd werd tot de huidige T-vormige boerderij.
Deze boerderij werd aan drie zijden witgepleisterd, waardoor het steenformaat niet meer zichtbaar is. Alleen in de noord-voorgevel kunnen we nog zien, dat gebruik is gemaakt van stenen van een groot formaat.
De boerderij is eigendom van graaf Schimmelpenninck te Putten en wordt gepacht door C. G. van Vuuren.
Bewoners Johannieters te Utrecht
graaf Schimmelpenninck
Huidige doeleinden De huidige boerderij is bewoond.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Foto van de huidige boerderij
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
Buitens in Utrecht, 1982
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Foto 1: E. van Dijk