Hofstede te Vliet

Ligging De hofstede te Vliet stond enkele honderden meters ten westen van het Huis te Vliet in Lopikerkapel.
Ontstaan Dit huis wordt voor het eerst genoemd in 1382.
Geschiedenis Het versterkte huis 'hofstede te Vliet' wordt omstreeks 1382 genoemd als Stichts leen. De bezitter ervan was toen Willem van den Vliet (Gerardsz.), vermoedelijk een nazaat van Giselbertus Bokel van Vliet. Deze Giselbertus was in het begin van de 14e eeuw leenman van de heren van Amstel, van het Sticht en van de heren van Arkel. Hij speelde een rol in de stichting van de kerk in Lopikerkapel.
Tevens is er een nog niet geheel duidelijke relatie tussen de Van Vliets en het Huis te Vliet.
In 1985 zijn er op het terrein van de hofstede opgravingen verricht. Daarbij bleek dat de hofstede bestond uit een ommuurde binnenplaats van ca. 41 x 20 m, met in een hoek een stenen kamer van ruim 6 x 5 m binnenafmeting. Het geheel was omgeven door een elf meter brede gracht, vervolgens vermoedelijk een aarden wal en een buitengracht. De archeologische vondsten maken duidelijk, dat dit versterkte huis een functie heeft gehad, die verder ging dan die van boerderij. Er werden leitafeltjes gevonden, met daarin gekrast fragmenten van oorkonden, waaronder latijnse, en fragmenten van notenschrift met een liedtekst. De vondsten dateren alle uit de periode tussen het begin van de 14e en het eind van de 15e eeuw.
In de leenakten van het Sticht wordt de hofstede in 1457 voor het laatst genoemd, zodat kan worden aangenomen, dat zij in de tweede helft van de 15e eeuw is verdwenen.
Bewoners 1382 Willem van den Vliet
Huidige doeleinden Op de plaatst van dit huis staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995