Hofslot

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Birkstraat in Soest.

Foto van het huis voor de brand in 1877

Andere benaming Hooffslooth
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst genoemd in 1643.
Geschiedenis Veel is er niet bekend over de geschiedenis van dit huis. We komen het voor het eerst tegen in 1643, als het wordt aangekocht door Joost Baeck, die koopman te Amsterdam is. Het huis wordt dan omschreven als "seecker erff [...] genaempt Hooffslooth, met huys, schuyre, berch, duyffhuys, bepotinge ende beplantinge daer opstaende".
In het begin van de 19e eeuw maakt Pieter Pypers, die dichter is, melding van een Chinese tent inde tuin van Hofslot. Het gaat hier om een theekoepel in Oosterse stijl.

In 1877 wordt het huis door een grote brand verwoest en werd daarna niet meer herbouwd.
Bewoners 1643 Joost Baeck
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lägers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.