Hoffsaet

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Oude Dijk nr. 4-5 te Abcoude.
Ontstaan Deze buitenplaats is voor 1660 ontstaan.
Geschiedenis Jacob Fransz. Hinlopen, oud-schepen van Amsterdam, verkocht op 19 januari 1660 aan Simon van Hoorn, regerend burgemeester van Amsterdam, de buitenplaats Hoffsaet. Zijn enige dochter, Wijntje van Hoorn, trouwde in 1667 met mr. Jacob Popta, schepen van Amsterdam en dijkgraaf van Nieuwer-Amstel. Simon van Hoorn overleed in hetzelfde jaar dat zijn dochter trouwde, waardoor de buitenplaats in bezit kwam van het echtpaar Popta-Van Hoorn.
De polders aan beide zijden van de Angstel werden in 1672 ge´nundeerd. Dit tastte de buitenplaats waarschijnlijk zo aan, dat Jacob Popta besloot om de buitenplaats niet te handhaven. Hij liet op deze plek een boerderij bouwen, waaraan hij zijn familienaam verbond.
Bewoners - 1660 Jacob Fransz. Hinlopen
1660 - 1667 Simon van Hoorn
1667 - Wijntje van Hoorn, getrouwd met Jacob Popta
Huidige doeleinden Van deze buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Abcoude, Geschiedenis en architectuur