Hoekhorst

Ligging Dit huis stond in Leusden.
Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend.
Geschiedenis In een 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden wordt het huis Hoekhorst genoemd, samen met nog 4 andere huizen in Leusden: Heeze, Rumelaar, Horst en Backevoort.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De plaats van het huis is niet aanwijsbaar.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995