Hindeloopen

Ligging Dit kleine kasteeltje heeft direct ten oosten van de Hervormde Kerk van Houten gestaan, nabij het Plein, midden in Houten.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer het kasteel gebouwd is.
Geschiedenis Over de geschiedenis is niet veel bekend. Het is in ieder geval nooit erkend als ridderhofstad.
Bewoners
Huidige doeleinden Bij het afbreken van een boerderijtje in december 1963 zijn zware muren en een zwaar keldergewelf opgegraven. Waarschijnlijk waren deze van het vroegere kasteeltje.
Wat hiermee gebeurd is, is mij niet bekend. Ter plaatse is niets terug te vinden.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: boek: Provincie Utrecht, 1966