Heuvel en Dael

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Birktstraat in Soest, schuin tegenover de buitenplaats Hofslot.

Schilderij van Jacoba V. Bartolotti door C. Netscher (1674)

Andere benamingen Vosseveld
Ontstaan Deze buitenplaats ontstond vermoedelijk in 1654 door het verbouwen of vervangen van een bestaande boerderij.
Geschiedenis In 1653 koopt de Amsterdams bankier Guillelmo Bartolotti van de erfgenamen van jhr. Ernst van Reede een boerderij. Deze laat hij een jaar later of vervangen of verbouwen tot de buitenplaats Heuvel en Dael. Hij is een zwager van Joost Baeck, eigenaar van Hofslot.
De naam van het huis verwees niet alleen naar het glooiiende landschap maar ook naar de oorspronkelijke naam van Guillelmo, namelijk Van den Heuvel.
Uit 1664 is een inventarisatie bewaard gebleven en daaruit blijkt dat het huis niet onaanzienlijk was. Het bestaat dan uit een souterrain, hoofdverdieping en een grote zolder. Naast het hoofdgebouw zijn er een bouwhuis, stal, schuur en poortgebouw aanwezig.

In 1669 bezoekt Constantijn Huijgens jr het huis en maakte er een "Groene Wandeling door Tuijnen, Parck en Dreven".
Na de dood van Guillelmo vererft de buitenplaats op zijn dochter Jacoba Victoria Bartolotti, die in 1686 trouwde met Coenraad van Beuningen, die diplomaat en oud-burgemeester van Amsterdam was. Het huwelijk schijnt rampzalig geweest te zijn en eindigde al 7 jaar later door de dood van Coenraad.
Jacoba Victoria verbleef het liefst op deze buitenplaats en zij is hier dan ook in 1718 overleden.
We komen het huis ook tegen op de "Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht" door Bernard de Roy uit 1696. Per abuis is echter de naam van het huis verkeerd gemeld, namelijk Berg en Dal.

In 1735 wordt Heuvel en Dael verkocht aan Joachim de Swart. Na zijn overlijden verkoopt zijn weduwe de inmiddels vervallen buitenplaats weer en wel in 1759.
De oospronkelijke rechthoekige aanleg bleef tot in het begin van de 20e eeuw bewaard. In 1920 laat jhr. P.J.H. Röell een nieuw herenhuis bouwen in neoclassicistische stijl, dat hij de naam Vosseveld geeft. Daarnaast laat hij een boerenwoning bouwen binnen een omgracht terrein, waarvan door G.J. Noordman een ontwerp werd gemaakt. Al vrij snel komt het huis in bezit van de vereniging "Trein 8.28 H.IJ.S.M.". Het gebouw wordt dan omgebouwd tot vakantiekolonie voor "zieke en zwakke kinderen uit de mindergegoede klasse".

In de jaren 70 van de vorige eeuw komt het in bezit van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, die er de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie in vestigt.
Van de oude buitenplaats is nu weinig meer over. Er zijn nog enige restanten van de rechthoekige structuur, maar alles werd gesloopt en het grootste deel van het terrein verkaveld voor de aanleg van een aantal villa's.
Bewoners - 1653 erfgenamen van jhr. Ernst van Reede
1653 Guillelmo Bartolotti
- 1718 Jacoba Victoria Bartolotti
1735 - 1759 Joachim de Swart en zijn echtgenote
1920 jhr. P.J.H. Röell
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lägers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.