Hazenburg

Ligging De buitenplaats Hazenburg ligt aan de Binnenweg, nr 60, langs de Vecht, ten zuiden van het centrum van Maarssen-Dorp.Andere benamingen Vecht en Rust (tot 1742)
Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateren van 1697, hoewel op het toehangshek 1770 vermeld staat.
Geschiedenis De oudste geschiedenis van de Hazenburg is in nevelen gehuld. We weten dat de familie d'Orville, uit Valenciennes afkomstig, rond 1700 in het bezit is van het huis. Mogelijk is Johan d'Orville de oudste eigenaar, die naast Vechtenstein, ook grond aan de andere kant van de Vecht bezat. Op deze grond liet hij het huis Vecht en Rust bouwen.
Als volgende eigenaar vinden we David d'Orville, wiens zoon Frederik Philippe, in 1709 het huis verkoopt aan Anna de la Court, weduwe van Jacob de la Fontaine.
Het huis is nog enkele keren over gegaan in handen van Joods Portugese eigenaren, tot het uiteindelijk in 1742 gekocht wordt door Maria Constantia de Haese, gehuwd met Willem Christiaan Jonck. Deze eigenaresse veranderd de naam in Hazenburg.

Daarna gaat het huis weer enkele keren in andere handen over, tot het uiteindelijk in 1865 voor f. 12.000,- gekocht wordt door het Maarssense gemeenteraadslid Jhr. Jan Carel Strick van Linschoten. Van 1871 tot 1903 is deze eigenaar Burgemeester van Maarssen en Maarsseveen. In 1864 had hij al afbeeldingen van het buiten laten maken door P.J. Lutgers, die nog steeds bewaard zijn gebleven.
In 1934 is de heer Scheuer eigenaar van het huis en hij besluit bijna 1000 m2 ten noorden van het huis te verkopen; hierop worden twee nieuwe huizen gebouwd.

Van 1941 tot 1970 is het huis in bezit van de familie Van Rossum, die het huis verhuren aan de heer G.Z.A. Croiset van Uchelen van 1952 tot 1968.
In het interieur vinden we een aantal elementen uit de 18e eeuw, zoals een paar ingebouwde kasten met eiken schuifluiken, die vertikaal wegschuiven. In deze kasten werd waarschijnlijk vroeger het porcelein te pronk gezet. Verder vinden we in het huis een aantal eiken deuren en marmeren tegels in de hal.
In de grote kamer aan de Vechtzijde vinden we een fraai stucplafond en een mooie marmeren schouw met albast inlegwerk, dat uit de 19e eeuw stamt. Daarnaast vinden we in het huis ook een aantal vroeg 18e eeuwse elementen, zoals een paar ingebouwde kasten met eiken schuifluiken in de linkerkamer aan de Vecht. Deze kasten hebben waarschijnlijk gediend om hierin het porcelein te pronk te zetten. De luiken schuiven verticaal weg.
Uit dezelfde tijd stammen waarschijnlijk ook een groot aantal eiken deuren, de marmeren tegels in de hal en een eiken trap met stilletje in de hoek. De ramen zijn in de 19e eeuw vernieuwd en vermoedelijk is toen ook de kamer aan de zuidzijde uitgebreid door toevoeging van een stuk van de gang die oorspronkelijk van voor naar achter zal hebben gelopen. Van later datum stamt de serre met gietijzeren sierornamenten aan de zuidzijde van het huis.
Vroeger beschikte het huis over een overtuin, naast het Huis Ter Meer, maar met de afbraak van dit huis is ook deze overtuin verdwenen.
Het huis is eigendom geweest van notaris Beijer, die het huis en de theekoepel grondig heeft laten restaureren. Nu is het eigendom van de familie Gelderblom.
Bewoners - 1697 Johan d'Orville
1697 - 1699 David d'Orville
1699 - 1709 Frederik Philippe d'Orville
1709 - 17nn Anna de la Court
17nn - 1715 Adriaen van der Pott
1715 - 17nn Jacob en Salomon Lourenzo Isaacsz.
17nn - 1741 Abraham Peixotte
1742 - 1749 Maria Constantia de Haese
1749 - 1801 Willem Christiaen Jonck (rentenier)
1801 - 1805 Maria Anthonia Jonck, wed. van C.A. Boey
1805 - 1806 Jan Dominicus Croese
1806 - 1819 Laurens Wetzler
1819 - 1831 Johan Gothe, kanunnik Kapittel St. Marie
1831 - 1831 Hendrik Clockener Brousson, steenbakker
1831 - 1837 Gideon Jan du Marchie Servaas, steenbakker
1837 - 1839 Michiel de Boer, rentenier
1839 - 1853 Albert Burghart de Joncheere van Oostwaard
1853 - 1859 Theodoor Heinrich Strack, rentenier
1859 - 1864 Josephus Constantinus de Brouwer, rentenier
1864 - 1865 Ludovicus Timon Jordens
1865 - 1903 Jhr. Jan Carel Strick van Linschoten
1904 - 1908 Leendert Anthonie Marinus Riemers
1908 - 1941 Johannes Bernardus Scheuer
1941 - 1968 A.J. van Rossum
1968 - 1970 Prof. dr. A. van Rossum, medicus
1970 Mr. J.W.L. Beijer, notaris
familie Gelderblom
Huidige doeleinden Het huis wordt bewoond.
Opengesteld Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk. Wel is het huis vanaf de weg en vanaf de overkant van de Vecht goed zichtbaar.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk