Groot-Sandbrink

Ligging Op Asschat, aan de Asschatterweg, de weg die van Leusden naar Achterveld loopt, naast de Zandbrinkermolen, staat een boerderij met de naam Nieuw Sandbrink. Hier heeft mogelijk het kasteel gestaan, behorend tot de gemeente Leusden.

Afbeelding van het vroeger kasteel Groot-Sandbrink

Ontstaan Er is niets over het ontstaan van dit kasteel bekend.
Geschiedenis Er is een tekening bewaard gebleven, dat zich in het museum Flehite in Amersfoort bevindt. We zien hierop een groot gebouw met een zware ronde donjon met de naam Groot-Sandbrink.
Op de plaats van dit kasteel, in een scherpe bocht van de weg van Heiligenberg naar Achterveld staat nu een boerderij met dezelfde naam. Mogelijk heeft hier het kasteel gestaan.
In 1880 werden hier opgravingen uitgevoerd, waarbij in het terrein overwelfde ruimten gevonden werden en ook waren de dichtgegroeide grachten nog aanwijsbaar.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Op de plaast van het kasteel bevindt zich nu de boerderij Nieuw Sandbrink. Mogelijk bevinden zich nog wel de funderingen in de grond.
Bij deze boerderij staat wel een informatiebord met een afbeelding van Groot Sandbrink.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Nogmaals bovenstaande afbeelding door Heldring (1900) naar een tekening in de Atlas Nidek, nr. 101 (17e eeuw?):
Afbeelding van het vroeger kasteel Groot-Sandbrink
Kaart van Groot- en Klein Santbrink uit 1683 op perkament:
Kaart van Groot- en Klein Santbrink uit 1683 op perkament
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Afb. 1 t/m 3: archief van de heer J. Leemburg